Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

İleri Seviye Kubernetes eğitim kursu, daha güçlü çözümler sunmak için işletmeye özel bileşenler oluşturarak kümeleri özelleştirmeye girişmek isteyen temel seviye Kubernetes bilgisine sahip katılımcılar için tasarlanmıştır. Bu kurs, esnek uygulamalar dağıtma, Kubernetes'i genişletme, küme sağlama ve ağ ilkeleriyle trafik kaydırma gibi ileri düzey konulara odaklanır.

Kurs, esnek uygulamaları dağıtmak, Kubernetes'i genişletmek, küme sağlama ve ServiceMesh ile başlar. Daha sonra kurs, Kubernetes yönetiminin üç düzeyine dalar. Kurs, roller ve erişim denetimi üzerine bir ders ve Sunucusuz'un gözden geçirilmesiyle sona erer.

Neler Öğreneceksiniz

 • Design and deploy resilient applications.

 

 • Apply next-level command-line tools like Kube-scheduler, cloud-controller-manager, operators, and more.

 

 • Provision clusters with Kube-admin and cluster API.

 

 • Utilize RBAC to regulate access to a computer or network resources based on the roles of individual users within an enterprise.

 

Eğitim İçeriği

In the Advanced Kubernetes training course, you'll learn:

 

Deploying Resilient Applications

 • ReplicaSets

 • StatefulSets

 • Resources

 • Probes

 • HorizontalPodAutoscaler

 • Cluster Autoscaler


Extending Kubernetes

 • Schedulers

 • Controllers

 • Operators

 • Init Containers

 • Custom Resource Definitions


Cluster Provisioning

 • Kubeadm

 • Cluster API


Observability

 • Prometheus

 • OpenTracing


ServiceMesh

 • Traffic shifting and network policies

 

Advanced K8S Administration I

 • DaemonSets

 • Jobs

 • CronJobs

 • Advanced Volume Usage

 • ConfigMaps

 • Secrets

 

Advanced K8S Administration II

 • Controlling K8S using declarative object configuration

 • Use cases, best practices and real-life examples

 

Advanced K8S Administration III

 • Patterns for deployment and updates

 • Best practices in rolling upgrades, canary deploys, blue-green

  deploys etc

 

Roles and Access Control

 • Role-Based Authentication

 

Serverless

 • Knative

 

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön