Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Gelişmiş UiPath eğitimi, katılımcılara üretime hazır iş akışlarını nasıl geliştireceklerini öğretmek için temel bilgilerin ötesine geçer.

Hedefler:

 • Bir otomasyon yapılandırın ve onu geliştirmeye hazır bileşenlere ayırmayı,

 • Geliştirme, yapılandırma ve test tekniklerini kullanarak karmaşık otomasyonlar oluşturmak için bireysel ve ekip olarak çalışmayı,

 • UiPath standartlarına ve en iyi uygulamalara uyan süreçler üretmeyi,

 • ReFramework kullanarak üretime hazır, tam otomatik süreçler sunmayı.

Topics:

 • Giriş

  • RPA ve şirkette nasıl kullanılabileceği / kullanılmakta olduğu hakkında genel tartışma

  • Vakıf Konularının Özeti

  • Veriler ve değişken türleri

  • UiExplorer, Seçiciler ve öznitelikler

 • İstisna işleme

  • İstisnalar nelerdir ve ne zaman kullanılır?

  • Dene / Yakala ve At etkinlikleri

 • En iyi pratik

  • Metodoloji

  • Proje Organizasyonu

  • Gerçek hayat örnekleri

 • Yeniden Çerçeve

  • Yeniden Çerçevenin Özeti

 • Orkestratör

  • Orkestratör amacı

  • İşlevsellik

 • UiDemo

  • ReFramework kullanarak otomatikleştirmek için basit süreç

  • İşlem ve kuyruk öğelerini kullanma

 • ACME Süreci 5

  • UiPath ACME sistemi kullanılarak bir demo sürecinin otomasyonu

  • Bileşen ve İşlem katmanı yapımı

  • İlk bileşenler için grup bileşeni oluşturma

  • Modülerlik, yeniden kullanılabilirlik ve en iyi uygulamalar kavramlarını tanıtın

  • En iyi uygulamaları kullanarak ACME Süreci 4'ün geliştirilmesine devam edin

  • Her delege kendi otomasyonunu yaratır

 • ACME Süreci 4

  • Daha karmaşık bir sürecin otomasyonu ACME sistemidir

  • Dispatcher ve Performer kavramını tanıtın

  • SA ve geliştiriciler için rollere sahip bir ekip olarak geliştirildi

  • Temsilciler kendi bileşenlerini geliştirir ve test eder

  • SA süreci toplar ve entegre eder

  • Grup çalışması, sistem testi ve yansıtma

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön