Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Agile Business Analysis eğitimi, katılımcılara Agile projelerinde nasıl analist olarak hizmet vereceklerini öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Çevik analizin temel uygulamalarını ve gereksinim uygulamalarını 'yalın' hale getirmenin yollarını belirlemeyi,

Bir ürün yol haritasının değerini anlamayı ve büyük, karmaşık ürünler için yayın planlaması yapmayı,

Çevik yöntemlerin geleneksel geliştirmeden ne kadar farklı olduğunu açıklamayı,

Çevik geliştirmenin temel ilkelerini, uygulamalarını ve süreçlerini tanımlamayı,

Çevik bir projede insanların oynadığı rolleri belirlemeyi,

Çevik gereksinimleri tanımlamayı ve analiz etmeyi.

Eğitim İçeriği

Çevik Gelişime Giriş
Çevik Genel Bakış
Çevik Potansiyel
Çevik Manifesto
Çevik Tek Başına Yeterli Değil
Agile başarısız olabilir mi?
En İyi Çevik
Kendi Kendine Organize Ekipler
Çeviklikte İş Analistinin Rolü

Çevik Projelerde İş Analizi
Çoklu Planlama Seviyeleri
"Bitmeyen Hikâye"
Aşamalı Gereksinimlerin Detaylandırılması
Gereksinimlere Yönelik Çeviklik Nasıl Yapılır?
Agile Backlog için Temel Gereksinimler
Çevik Yöntemler Gereksinim Risklerini Nasıl Etkiler?

Çevik İş Analizi: Ürün Görünümü
Çevik'in Büyük Görünümü
Ürün Sahibinizle Çalışmak
Ürün Vizyonu
Ürün Yol Haritası
Gereksinimlere Dikkat Etmek

Çevik İş Analizi: Sürüm Planlama
Sürüm planlaması
Kullanıcı hikayeleri, destanlar ve sagalar
Kalite özellikleri ve arayüzler
İş yığınını düzeltmek
Çevik İş Analizi: Sprintler ve Yinelemeler
Agile'da Kullanım Durumları
Aktörler ve Roller
Kullanıcı Hikayelerini Anlamak
Kullanıcı Hikayelerini ve Kullanım Durumlarını Karşılaştırma ve Karşılaştırma
Doğru Boyutlandırılmış Kullanıcı Hikayeleri (sadece yeterli ayrıntı ve daha fazlası yok)
Tanımlama Bitti
Test Hikayeleri
Çevik Projelerde Tahmin
Kapasite Hesaplama
Hızın Belirlenmesi
Hikayeleri Seçme

Hatırlanacak Metrikler
Hız
Yazılım Kalitesi
Takım Başarısı ve Sürdürülebilir Hız
Metriklere Genel Bakış

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
455 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön