Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Agile Project Estimation eğitim kursu, katılımcılara Agile proje çıktılarının zamanlamasını nasıl tahmin edeceklerini öğretir. Katılımcılar, Ürün Sahibi'ne maksimum iş değerinin sunulmasını nasıl sağlayacaklarını öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

Ekiplerin bir sprint sırasında kullanması için kapsamı yönetilebilir parçalara ayırmayı,

Göreceli boyutlandırmayı ve nasıl kullanıldığını anlamayı,

Bir proje için tahminler geliştirmeyi,

Çevik raporlamayı yorumlamayı.

Eğitim İçeriği

Çevik Tahmin
Çevik, Disiplin Demektir
Çevik Mikroskop
Kişiler ve Formüller

Planlar Neden Başarısız
Yazılım Planlamanın Başarısız Olmasının En Önemli Nedenleri
Bir planı Agile plan yapan nedir?

Gereksinimleri Yönetme
Ayrıştırılan Kapsam
Sürüm Planının Geliştirilmesi
Temalardan Yararlanma
İyi Hikayelere Yatırım Yapmak
Gizli Şelale
Ürün İş Listesini Geliştirme ve Yönetme Metrikleri
Hikaye Metrikleri ve Hikaye Ölçeği
Sivri Uçları Kullanma ve 'Akıllı Olun' Hikayeleri

Göreli Boyutlandırma Metrikleri
Göreli Boyutlandırmayı ve Neden Çalıştığını Anlamak
Bağıl Boyutlandırma Teknikleri
Hikaye Puanları, İdeal Günler ve Diğer Değişkenler
Planlama Poker ile Boyutlandırma
Göreli Boyutlandırmadaki Kısıtlamalar

Takım Hızı Hesaplamaları

Bağıl Ölçümü Kullanmamanın Sonuçları

Temel İşletme Ölçütleri

İşletme Değeri Metrikleri
Göreli Yatırım Getirisini Kullanarak Önceliklendirme / Sıralama

Düzeltmeler Yapmak
Hatalı Tahminlerle Başa Çıkma
Kaçırılan Yineleme Hedefleriyle Başa Çıkma
Yeni / Değiştirilmiş Gereksinimlerle Başa Çıkma
Geçmiş Eğilimleri İzleme

Scrum'ı Büyük Bir Şekilde Yapmak
Takım Metrikleri
Kaç Takım?
Kaç Ürün Bekleme Listesi

Tahmin
Geçmiş Olmadan Tahmin Yapma

Geçmiş Verileri Kullanarak Tahmin Yapma

Arabelleğe Almak veya Arabelleğe Almamak

Kalitenin Sağlanması
Ne ve Ne Zaman Ölçülmeli
Yeniden Düzenleme Biçimlendirilmiş ve Ölçülmüş
TDD ve ATTD Ölçümü

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
453 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön