Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

AWS Technical Essentials eğitimi, katılımcıları AWS ürünleri, hizmetleri ve ortak çözümlerle tanıştırır. Katılımcılar, kendi iş gereksinimlerine göre BT çözümleri hakkında bilinçli kararlar almak için AWS hizmetlerini nasıl tanımlayacaklarını öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

AWS platformuyla ilgili terminoloji ve kavramlar ve AWS Management Console'da gezinmeyi,

AWS Management Console'da nasıl geziniliri,

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Simple Storage Service (S3) ve Amazon Elastic Block Store (EBS) dahil temel hizmetleri,

AWS'nin sağladığı güvenlik önlemleri ve AWS Identity and Access Management'ın (IAM) temel kavramlarını,

Amazon DynamoDB ve Amazon Relational Database Service (RDS) dahil AWS veritabanı hizmetlerini,

Auto Scaling, Amazon CloudWatch, Elastic Load Balancing (ELB) ve AWS Trusted Advisor dahil AWS yönetim araçlarını.

Eğitim İçeriği

AWS'ye Giriş ve Tarihçe
AWS Foundational Services: EC2, VPC, S3, EBS
AWS Güvenlik, Kimlik ve Erişim Yönetimi: IAM
AWS Veritabanları: RDS, DynamoDB
AWS Yönetim Araçları: Otomatik Ölçeklendirme, CloudWatch, Elastic Load Balancing, Güvenilir Danışman

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön