Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Amazon Web Services üzerinde Geliştirme (AWS) eğitimi, katılımcılara AWS bulut platformu için uygulama geliştirmeyi öğretir. Katılımcılar bu yoğun uygulamalı sınıfta temel kavramlarda, en iyi uygulamalarda ve sorun gidermede ustalaşır.

Neler Öğreneceksiniz

Java, C # /. Net ve Python için AWS SDK ve geliştirici kimlik bilgilerini ayarlamayı,

AWS SDK'yı kullanarak AWS hizmetleriyle etkileşim kurun ve çözümler geliştirmeyi,

Hizmet kimlik doğrulaması için AWS Identity and Access Management (IAM) kullanmayı,

Veri depoları olarak Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ve Amazon DynamoDB'yi kullanmayı,

AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ve AWS Step Functions kullanarak uygulamaları ve verileri entegre etmeyi,

Kullanıcı kimlik doğrulaması için Web Identity Framework ve Amazon Cognito kullanmayı.

Eğitim İçeriği

İnşa Etmek
AWS'de Geliştirmeye Giriş
IAM'ye Giriş
Laboratuvar Ortamına Giriş
Amazon S3 ile Depolama Çözümleri Geliştirme

Olay Odaklı İşleme ile Uygulamaları ve Verileri Birleştirme
Amazon DynamoDB ile Esnek NoSQL Çözümleri Geliştirme
AWS Lambda ile Çözüm Geliştirme
Amazon API Gateway ile Çözüm Geliştirme
Amazon SQS ve SNS ile Çözüm Geliştirme

Güvenli, Ölçeklenebilir Uygulamalar Geliştirme ve Dağıtma
Amazon ElastiCache ile Bilgileri Önbelleğe Alma
Kapsayıcılara Başlarken
Güvenli Çözümler Geliştirme
Uygulamaları Dağıtma

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön