Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Angular Mimarisi ve Uygulamaları eğitim kursu, katılımcılara yeniden düzenlenmesi ve bakımı kolay, sağlam ve ölçeklenebilir bir Açısal mimarinin nasıl oluşturulacağını öğretir.

Katılımcılar ayrıca bileşen iletişim teknikleri, durum yönetimi, kod organizasyonu, genel en iyi uygulamalar, performans konuları ve daha fazlasını öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

• Özellikleri ve modülleri düzenleyebilirsiniz.

• Bileşenleri doğru şekilde yapılandırabilirsiniz.

• Bileşen iletişimini kolaylaştırabilirsiniz.

•Angular uygulamalarda durumu yönetiebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Introduction
Planning the Application Architecture
Architecture Considerations
Architecture Planning Template
The Angular Style Guide

Organizing Features and Modules
Organizing Features and Modules
Core and Shared Modules
Preventing Reimport of Core
Reviewing Module Organization
Custom Libraries

Structuring Components
Container and Presentation Components
Passing State with Input and Output Properties
Change Detection Strategies
ngOnChanges: Reference vs. Value
Cloning Techniques
Component Inheritance

Component Communication
Component Communication Techniques
RxJS Subjects
Creating an Event Bus Service
Creating an Observable Service
Unsubscribing from Observables

State Management
The Need for State Management
State Management Options
Using Services
Using NgRx
Using ngrx-data
Using Observable Store
Reviewing State Management Options

Additional Considerations
Interfaces, Classes, and Enums
Functions versus Pipes
Adding a Memo Decorator
HttpClient and RxJS Operators
Using Interceptors

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
455 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön