Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Digital Vizyon Akademi'nin AAngular ve Web API ile Full Stack Applications Eğitimi, deneyimli .NET ve JavaScript geliştiricilerine yöneliktir. .NET Web API RESTful hizmetleri dahil olmak üzere full stack uygulamaların nasıl oluşturulacağını öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

• Tek sayfalı uygulamaların tasarımını ve Angular'ın gelişimlerini nasıl kolaylaştırdığını,

• Uygulamanızın model, görünüm ve denetleyici katmanlarını uygun şekilde ayırın ve bunları Angular kullanarak uygulamayı,

• Açısal ifadeler, filtreler ve kapsamlarda uzmanlamayı,

• Açısal formlar oluşturmayı,

• Ajax'ı Angular uygulamalarınızda zarif bir şekilde uygulamayı,

• Açısal yönergeler yazmayı,

• Angular uygulamanızı birim testi ve uçtan uca test edebilmeyi,

• Angular'ın yerel hizmetleri hakkında temel bir anlayışa sahip olmayı,

• Özel Angular hizmetleri oluşturun

• Yönerge kapsamı, öncelik ve geçiş dahil Angular süreç yönergelerinin nasıl olduğunu,

• Özel yönergeler oluşturmayı,

• Angular Forms ile temel kullanıcı arayüzlerini uygulamayı,

•Daha karmaşık uçtan uca testler yazmayı,

• Web API mimarisini ve bunun WCF'den nasıl farklı olduğunu anlaymayı,

• Web API ve Visual Studio 2013 kullanarak HTTP hizmetlerini uygulamayı,

• Hem jQuery hem de ASP.NET Web API istemci kitaplığını kullanarak HTTP hizmetlerini kullanmayı,

• Web API hizmetlerinde farklı medya formatlarını ve içerik varyasyonlarını yönetmeyi,

• Web API'de yönlendirmeyi ve bağlamayı anlamayı,

• Talep verilerinin doğrulanmasını gerçekleştirmeyi öğrenebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Introduction
Why Angular?
User Experience similar to a Desktop Application
Productivity and Tooling
Performance
Community
Full-featured Framework
Platform for Targeting Native Mobile not just Web Browsers

Understanding Angular Versions
Understanding Angular
Drop-in replacement for Angular

Angular Features
View Engine generates smaller code
Enhanced *ngIf syntax
Animation code now in own packages
TypeScript
Improved compiler speed
Angular Universal
Flat ESModules

TypeScript and ECMAScript 6 (ES6) Fundamentals
Classes
ES Modules
Arrow Functions
Template Literals
Scoping using Let and Const Keywords
Spread Syntax and Rest Parameters
Destructuring
Decorators (JavaScript Aspect-Oriented Programming)

Angular Basics
Components
Templates
Inline Templates
Multi-line Templates using ES6 Template Literals
External with Component-relative Paths
Modules
Angular Modules vs. ES Modules
Models

Template Syntax
HTML in templates
Interpolation
Binding syntax
Property binding
Event binding
Two-way data binding
Attribute, class, and style bindings
Built-in Directives
Built-in attribute directives: NgClass, NgStyle, NgModel
Built-in structural directives: NgIf (includes enhanced *ngIf syntax in Angular), NgFor
Template Input Variables
The NgSwitch Directives
Template Reference Variables
Input and output properties
Template Expression Operators
Pipe ( | )
Safe Navigation Operator ( ?. )

Components
Implementing the Component Lifecycle Hook OnInit
Component Communication
Input properties
Output properties: Custom Events using EventEmitters

Services
Using a service to access data
Using a service to encapsulate business logic
Using a service to configure your application
Using a service for logging

Dependency Injection
Understanding Dependency Injection
Angular’s Dependency Injection System
Registering
Injecting
Hierarchical Injection

Template-driven Forms
NgSubmit Directive
FormsModule
NgForm, NgModel, and NgModelGroup Directives

Validation Directives
Displaying validation messages
Styling validation messages

Communicating with the Server using the Http Service
Deciding between Promises or Observables (RxJS)
Making Http GET Requests
Making Http POST and PUT Requests
Issuing an Http DELETE Request
WebSockets

Router
Importing the RouterModule and Routes
Configuring Routes
Displaying Components using a RouterOutlet
Navigating with RouterLink and RouterLinkActive Directives or the Router
Accessing parameters using ActivedRoute
Organizing your code into Modules
Introduction to ASP.NET Web API

ASP.NET Web API
Representational State Transfer
REST and Web API
HTTP Services Using Web API
Using Fiddler
Web API vs. WCF

Web API and HTTP
HTTP Response Codes
HttpResponseException
Implementing POST
Implementing PUT
Implementing DELETE
Media Formatters and Content Negotiation
Internet Media Types

Media Formatters
JSON and XML Formatters
Content Negotiation
Accept and Content-Type Headers
Using the Query String
Custom Request Headers
Serialization

JavaScript Clients
Document Object Model
jQuery and AngularJS
Sending AJAX Requests
Implementing a Client

Binding, Validation and Routing
Reading Raw HTTP Requests
Route Data, Query String and Request Body
Binding to Simple Types
Binding to Complex Types
Validation Using Data Annotations
Routing in ASP.NET Web API
Using Default Routes

How to make Web API AJAX calls with the $http service
With and Without a Request Body
Success and Error functions
Promises and Async Error Handling
$q Service
HTTP Interceptors

Unit Testing
Introduction to Jasmine
Test Suites
How to Unit Test
Test Runners
End-To-End Testing
Running the Test

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön