Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Angular, geliştiricilerin her isteğine yanıt olarak yeni bir sayfa oluşturmak zorunda kalmadan, geçerli sayfanın bölümlerini yeniden yazan dinamik, yanıt veren tek sayfalı web uygulamalarını kolayca oluşturmalarına olanak tanır.

Digital Vizyon Akademi'nin Angular'a Giriş Eğitimi, katılımcılara ES6, TypeScript ve npm ve Webpack kullanarak uygulamaların nasıl oluşturulacağını öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

• Tek sayfalı web uygulama mimarilerinin, geleneksel web uygulama mimarilerinden ne kadar farklı olduğunu,

• Sınıflar, Modüller ve Ok İşlevleri dahil yeni JavaScript (ES6) dil özelliklerini kullanmayı,

• Türler, Dekoratörler, Arayüzler dahil olmak üzere yeni TypeScript dil özelliklerini kullanmayı,

• Proje düzeni ve kapsayıcı ve sunum bileşenlerini kullanma dahil en iyi açısal kodlama ve mimari uygulamaları,

• Verileri yüklemek ve kaydetmek için Angular'ın Http, Client özelliğini kullanarak bir arka uç sunucusuyla iletişim kurmayı,

• Daha hızlı ve daha küçük yapılar için yeni Angular derleyici IVY'den yararlanmayı öğrenebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

TypeScript ve ECMAScript 6 (ES6) Temelleri
TypeScript Kurulum, Yapılandırma ve Derleme
Tip Açıklamaları
Sınıflar
Let, var ve const Anahtar Kelimeleri kullanarak kapsam belirleme
Ok İşlevleri
ES Modülleri
Dekoratörler
Şablon Değişmezleri
Yayılmış Sözdizimi ve Dinlenme Parametreleri
Şeklini bozma

Angular Overview
Angular kullanarak Yapı Oluşturmanın Faydaları
Açısal Sürümleri Anlamak
Tek sayfalı Web Uygulama Mimarileri ve Geleneksel Sunucu Tarafı Web Uygulama Mimarileri
Açısal Stil Kılavuzu
Açısal Mimari
Diğer JavaScript Kitaplıkları ve Çerçeveleri ile Karşılaştırıldığında Açısal (React, VueJS, vb.)
İlk Açısal Uygulamanız

Bileşenler
Bileşenleri Anlamak
Bileşen Özellikleri ve Yöntemleri
Şablonlar: Bileşene Bağlı Yollarla Satır İçi, Çok Satırlı ve Harici

Angular Modüller (NgModule)
Angular Modüller ve ES Modülleri
Kodunuzu Özellik Modülleri halinde düzenleme

Proje Kurulumu (Angular CLI kullanarak)
Angular CLI Özellikleri

Yeni Bir Proje Oluşturma (yeni CLI İstemleri ile)
Kod Oluşturuluyor
Angular CLI'yi özelleştirme

Data Binding
İnterpolasyon
Property binding
Olay bağlama
İki yönlü veri bağlama

Direktifler
Yapısal: ngFor, ngIf, ngSwitch
Özellik: ngClass, ngStyle

Pipes
Built-in Pipes: Using, Passing Parameters, Chaining

Gelişmiş Bileşenler
@Input, @Output kullanarak Bileşen İletişimi
Bileşen Mimarisi
Bileşen Stilleri
Bileşen Yaşam Döngüsü Kancaları
UI Bileşen Çerçevelerini ve Kitaplıklarını Değerlendirme
Hizmetler ve Bağımlılık Enjeksiyonu
Verilere erişmek için bir hizmet kullanma
İş mantığını özetlemek için bir hizmet kullanma
Hizmetlerin kapsamını anlamak

Dependency Injection
Understanding Dependency Injection
Angular’s Dependency Injection System
Kayıt
Injecting

Modele Dayalı Formlar (Reaktif Formlar)
ReactiveFormsModule'ü İçe Aktarma
FormControl, FormGroup ve AbstractControl
DOM Öğelerini FormGroups ve FormControls'e Bağlama
Doğrulama Kuralları, Mesajları ve Stiller
Reaktif Formların Yeniden Kullanım için Yeniden Düzenlenmesi
Özel Doğrulayıcılar

HttpClient Hizmetini kullanarak Sunucu ile iletişim kurma
Vaatler veya Gözlemlenebilirler (RxJS) Arasında Karar Verme
HTTP GET İsteği Oluşturma
Http POST ve PUT İsteklerini kullanarak sunucuya veri gönderme
HTTP SİLME İsteği yayınlama
İstekleri ve Yanıtları Yakalama

Router
RouterModule'u İçe Aktarma
Rotaları Yapılandırma
Bir RouterOutlet kullanarak Bileşenleri Görüntüleme
RouterLink ile bildirimsel olarak gezinme
Yönlendiriciyi kullanarak kodla gezinme
ActivatedRoute kullanarak parametrelere erişim

Üretime Açısal Bir Uygulama Dağıtma
Angular CLI kullanarak bir uygulama oluşturma
Diferansiyel yükleme: modern bir yapı (ES2015) ve eski bir yapı (ES5) oluşturma
Bir web sunucusuna dağıtım

Ivy: Yeni Nesil Derleme ve İşleme Hattı
Ivy'yi Anlamak
Ivy Golleri
Ivy Avantajları ve Mevcut Durum
Ivy Bundle Boyutları

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön