Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Anthos ile Hibrit Bulut Altyapısının Mimarisini Oluşturma eğitimi, katılımcılara, uygulama ister şirket içinde ister Google Cloud'da dağıtılmış olsun, uygulamalarını Kubernetes kullanarak nasıl yöneteceklerini öğretir.

Hedefler:

 • Helm Kubernetes paket yöneticisini veya GKE eklentisinde Istio'yu kullanarak Istio hizmet ağı denetim düzlemini ve proxy'leri dağıtmayı

 • Prometheus, Grafana veya Kiali veya Stackdriver dahil olmak üzere Istio hizmet ağı adaptörlerini kullanarak kümelerdeki mikro hizmet tabanlı uygulamalarınızı merkezi olarak gözlemlemeyi, keşfetmeyi ve izlemeyi

 • Paylaşılan ve çok denetimli düzlem topolojileri aracılığıyla açık kaynaklı Istio'yu kullanarak girişle çok kümeli hizmetleri tanımlamayı ve yönetmeyi

 • GKE On-Prem kullanarak şirket içi kümeleri ve iş yüklerini bağlamayı ve yönetmeyi

 • Kod olarak yapılandırma yaklaşımı ve güvenli Git deponuzu kullanarak çok kümeli ortamlarda tutarlı politika uygulamasını etkinleştirmeyi

Topics:

 • Giriş
  Anthos'a Genel Bakış

  • Hibrit bulutun zorluklarını tanımlayın

  • Modern çözümleri tartışın

  • Anthos Teknoloji Yığını'nı açıklayın

 • Kubernetes Engine kullanarak Hibrit Kümeleri Yönetme

  • Yönetici ve Kullanıcı kümeleriyle Anthos GKE hibrit ortamlarını anlayın

  • GKE Hub'da uzak Anthos GKE kümelerini kaydedin ve kimliklerini doğrulayın

  • GKE Hub'ı kullanarak kayıtlı kümeleri bulutta ve şirket içinde görüntüleyin ve yönetin

  • GKE Hub'daki tüm kümelerdeki iş yüklerini görüntüleyin

 • Hizmet Ağına Giriş

  • Hizmet ağını ve çözdüğü sorunları anlayın

  • Istio mimarisini ve bileşenlerini anlayın

  • GKE add on'daki Istio'yu ve OSS Istio'ya kıyasla yaşam döngüsünü açıklayın

  • Bir hizmet ağındaki istek ağ trafiği akışını anlama

  • Hizmet ağına sahip bir GKE kümesi oluşturun

  • Hizmet ağı ile çok hizmetli bir uygulama yapılandırın

  • Giriş ağ geçidi kullanarak harici erişimi etkinleştirin

  • Çoklu hizmet örnek uygulamalarını açıklayın: Hipster Mağazası ve Kitap Bilgisi

 • Hizmet Ağı Adaptörlerini Kullanarak Hizmetleri Gözlemleme

  • Servis ağı esnek adaptör modelini anlayın

  • Hizmet ağı telemetri işlemeyi anlama

  • Günlük kaydı ve izleme için Stackdriver yapılandırmalarını açıklama

  • Bulut ve şirket içi ortamlar için telemetri varsayılanlarını karşılaştırın

  • Hizmet ağını kullanarak özel ölçümleri yapılandırın ve görüntüleyin

  • Önceden yapılandırılmış kontrol panelleriyle küme ve hizmet ölçümlerini görüntüleyin

  • Hizmet ağı bağdaştırıcılarını kullanarak zamanlama verileriyle mikro hizmet çağrılarını izleyin

  • Hizmet ağı ile hizmet özniteliklerini görselleştirin ve keşfedin

 • Service Mesh ile Trafik Yönlendirmesini Yönetme

  • Trafik yönetimi için hizmet ağı soyut modelini anlayın

  • Hizmet ağı hizmeti keşfini ve yük dengelemeyi anlayın

  • Trafik yönetimi kullanım durumlarını ve yapılandırmalarını inceleyin ve karşılaştırın

 • Hizmet ağı kullanarak giriş yapılandırmasını anlayın

  • Trafik yönlendirmesini canlı olarak oluşturulan isteklerle görselleştirin

  • Ağın dışından hizmetlere erişime izin vermek için bir hizmet ağı ağ geçidi yapılandırın

  • Sürüme özgü yönlendirme için sanal hizmetleri ve hedef kuralları uygulayın

  • Uygulama katmanı yapılandırmasına göre trafiği yönlendirin

  • Kanarya dağıtımı gibi ince ayarlı denetimle trafiği bir hizmet sürümünden diğerine kaydırın

  • Hizmet Ağı ile Politikaları ve Güvenliği Yönetme

  • Hizmet ağında kimlik doğrulama ve yetkilendirmeyi anlayın

  • Hizmetten hizmete iletişim için mTLS akışını açıklayın

  • Artımlı olarak hizmet ağı genelinde karşılıklı TLS kimlik doğrulamasını benimseyin

  • Ön uç hizmeti için son kullanıcı kimlik doğrulamasını etkinleştirin

  • Ön uç hizmetine erişimi güvenli hale getirmek için hizmet ağı erişim denetimi politikalarını kullanın

 • Anthos Config Management kullanarak Politikaları Yönetme

  • Birden çok kümede kaynakları yönetmenin zorluğunu anlayın

  • Git kod deposunun gerçeğin yapılandırma kaynağı olarak nasıl olduğunu anlayın

  • Anthos Config Management bileşenlerini ve nesne yaşam döngüsünü açıklayın

  • Anthos Config Management, operatörler, araçlar ve ilgili Git deposunu kurun ve yapılandırın

  • Küme yapılandırması uyumluluğunu ve sapma yönetimini doğrulayın

  • Depo değişikliklerini kullanarak iş yükü yapılandırmasını güncelleyin

 • Birden Çok Küme İşlemi için Anthos GKE'yi Yapılandırma

  • DNS, kök CA ve hizmet keşfi kullanarak birden çok kümenin birlikte nasıl çalıştığını anlayın

  • Çoklu küme için hizmet ağı kontrol düzlemi mimarilerini açıklayın

  • Birden çok kontrol düzlemine sahip birden çok kümede hizmet ağı kullanarak çok hizmetli bir uygulama yapılandırın

  • Paylaşılan bir kontrol düzlemi ile birden çok kümede hizmet ağı kullanarak çok hizmetli bir uygulama yapılandırın

  • Kümeler arasında hizmet adlandırma / keşfi yapılandırın

  • Kümeler arası hizmet keşfi için ServiceEntries'i inceleyin

  • İş yükünü uzak bir kümeden Anthos GKE kümesine taşıyın

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön