Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Apache Spark 2'ye Giriş eğitimi, katılımcılar Spark mimarisine ve Spark'ın nasıl çalıştığına dair sağlam bir teknik giriş sağlar. Katılımcılar, RDD'ler ve dağıtılmış hesaplama motoru dahil olmak üzere Spark'ın temel yapı taşlarını ve ayrıca Spark SQL ve DataFrames dahil olmak üzere daha basit ve daha yetenekli bir arabirim sağlayan üst düzey yapıları öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

Veri işlemede Spark ihtiyacını anlamayı,

Spark mimarisini ve hesaplamaları küme düğümlerine nasıl dağıttığını anlamayı,

Spark'ın temel kurulum / kurulum / düzenine aşina olmayı,

Spark'ı etkileşimli ve anlık işlemler için kullanmayı,

Yapılandırılmış verileri verimli bir şekilde işlemek için Dataset / DataFrame / Spark SQL kullanmayı.

Eğitim İçeriği

Scala Ramp Up (İsteğe Bağlı)
Scala Tanıtımı, Değişkenler, Veri Tipleri, Kontrol Akışı
Scala Tercümanı
Koleksiyonlar ve Standart Yöntemleri (ör. Harita ())
İşlevler, Yöntemler, İşlev Değişmezleri
Sınıf, Nesne, Özellik

Spark'a Giriş
Genel Bakış, Motivasyonlar, Kıvılcım Sistemleri
Kıvılcım Ekosistemi
Spark ve Hadoop
Tipik Kıvılcım Dağıtımı ve Kullanım Ortamları

RDD'ler ve Spark Mimarisi
RDD Kavramları, Bölümler, Yaşam Döngüsü, Tembel Değerlendirme
RDD'lerle Çalışma - Oluşturma ve Dönüştürme (harita, filtre vb.)
Önbelleğe Alma - Kavramlar, Depolama Türü, Yönergeler

DataSets / DataFrames ve Spark SQL
Giriş ve Kullanım
Veri Kümesi Oluşturma ve Kullanma
JSON ile çalışmak
DataSet DSL'i kullanma
Spark ile SQL kullanma
Veri Biçimleri
Optimizasyonlar: Katalizör ve Tungsten
Veri Kümeleri, Veri Çerçeveleri ve RDD'ler

Spark Uygulamaları Oluşturma
Genel Bakış, Temel Sürücü Kodu, SparkConf
SparkContext / SparkSession Oluşturma ve Kullanma
Uygulamalar Oluşturma ve Çalıştırma
Uygulama Yaşam Döngüsü
Küme Yöneticileri
Günlük Kaydı ve Hata Ayıklama

Kıvılcım Akışı
Genel Bakış ve Akışla İlgili Temel Bilgiler
Yapılandırılmış Akış
DStreams (Discretized Steams),
Mimari, Durum Bilgisi Olmayan, Durum Bilgisi Olan ve Pencereli Dönüşümler
Spark Streaming API
Programlama ve Dönüşümler

Performans Özellikleri ve Ayarlama
Spark UI
Dar ve Geniş Bağımlılıklar
Veri İşleme ve Karıştırmayı En Aza İndirmek
Önbelleğe Alma - Kavramlar, Depolama Türü, Yönergeler
Önbelleğe Almayı Kullanma
Yayın Değişkenlerini ve Akümülatörleri Kullanma

(İsteğe bağlı): Spark GraphX'e Genel Bakış
Giriş
Basit Grafikler Oluşturmak
GraphX ​​API
En Kısa Yol Örneği

(İsteğe bağlı): MLLib'e Genel Bakış
Giriş
Özellik Vektörleri
Kümeleme / Gruplama, K-Ortalamalar
Öneriler
Sınıflandırmalar

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön