Özet
Hedefler:
Topics:
Diğer Eğitimler

ASP.NET Core 5 Geliştirme eğitimi, katılımcılara MVC tasarım modelini izleyen iyi tasarlanmış web ve hizmet odaklı uygulamaların nasıl tasarlanacağını ve oluşturulacağını öğretir

Hedefler:

 • ASP.NET Core 5.0'ın hedeflerini ve avantajlarını anlamayı

 • Uygulama mimarisi ve veri erişim teknolojisi seçimi hakkında doğru kararlar vermeyi öğrenmeyi

 • REST tarzı bir mimari elde etmek için ASP.NET'in yönlendirme sistemini kullanmayı

 • Razor görünüm motorunu ve istemci tarafı JavaScript'i kullanarak nasıl ilgi çekici ve bakımı yapılabilir bir HTML kullanıcı arabirimi oluşturacağınızı öğrenmeyi

 • Verileri modern bir Web API aracılığıyla kullanılabilir hale getiren bir hizmet oluşturma deneyimi kazanmayı

 • Blazor, Razor Pages ve gRPC'ye giriş yapmayı

 • Docker kapsayıcıları dahil olmak üzere mevcut farklı platformlar arası dağıtım seçeneklerini anlamayı

Topics:

 • Giriş

  • .NET ve .NET Core'un Evrimi

  • ASP.NET Core 5.0'da Mimari Seçimler

  • Bir Geliştirme Ortamı Kurmak

 • C # 9'daki Yenilikler

  • Kayıt Türleri

  • Yalnızca Ayarlayıcıları Başlat

  • Null yapılabilir Referans Türlerinin Gelişimi

  • Diğer özellikler

 • .NET 5.0 SDK

  • Kurulum

  • Sürüm Yönetimi

  • Komut Satırı Arayüzü (CLI)

  • Merhaba Dünya Uygulaması

 • ASP.NET Core Uygulama Mimarisi

  • NuGet Paketleri

  • Uygulama Başlangıcı

  • Barındırma Ortamları

  • Ara Yazılım ve İstek Ardışık Düzeni

  • Hizmetler ve Bağımlılık Enjeksiyonu

  • MVC ve Razor Sayfaları

 • Uygulama Yapılandırması

  • Hizmetleri Yapılandırın ve Yapılandırın

  • Yapılandırma Sağlayıcıları ve Kaynakları

  • Yapılandırma API'si

  • Seçenekler Desen

  • HTTPS ve HTTP / 2

 • Yönlendirme İsteme

  • RESTful Hizmetler

  • Uç Nokta Yönlendirme

  • Rota Şablonları

  • Rota Kısıtlamaları

  • Öznitelik Tabanlı Yönlendirme

 • Modeller

  • Sebat Cehalet

  • Nesne-İlişkisel Haritalama

  • Entity Framework (EF) Çekirdeği

  • Dapper ORM

 • Kontrolörler

  • Sorumluluklar

  • Gereksinimler ve Kurallar

  • Bağımlılıklar

  • Eylem Sonuçları

 • Görüntüleme

  • Sorumluluklar

  • Sözleşmeler

  • Razor Sözdizimi

  • Düzenler

  • ViewData ve ViewBag

  • Kesin Yazılmış Görünümler

  • Kısmi Görünümler

 • HTML ve URL Yardımcıları

  • Etiket Yardımcıları

  • Bileşenleri Görüntüle

  • İstemci Tarafı Bağımlılıkları

  • Jilet Sayfaları

  • Modelleri Görüntüle

  • HTML Formları

  • Etiket Yardımcıları

  • Form Gönderimleri

  • Model Bağlama

 • Veri doğrulama

  • Giriş

  • Veri Açıklamaları

  • Model Bağlama

  • Giriş Etiketi Yardımcıları

  • Doğrulama Etiketi Yardımcıları

 • Uygulama Durumu

  • İstemci Tarafı ve Sunucu Tarafı

  • HttpContext.Items

  • Oturum Durumu

  • TempData

 • Hata yönetimi

  • En İyi Uygulamalar

  • HTTP Hata Durum Kodları

  • Durum Kodu Sayfaları

  • Geliştirici İstisna Sayfası

 • Logging

  • Yapılandırma

  • ILogger

  • Serilog ve Seq

 • Test yapmak

  • Birim Testi

  • xUnit

  • Test Kontrolörleri

  • Entegrasyon Testi

 • Doğrulama

  • Giriş

  • ASP.NET Core Kimliği

  • Çerez Middleware

  • yetki

  • Talep Bazlı Yetkilendirme

 • Web API'leri

  • API Denetleyicileri

  • API'leri test etme

  • CRUD İşlemleri

  • OpenAPI (Swagger)

  • Kaynaklar Arası Kaynak Paylaşımı (CORS)

  • Mikro hizmetler

 • Uzaktan Prosedür Çağrıları (gRPC)

  • Giriş

  • Protobuf

  • Sunucu

  • Müşteri

  • Sınırlamalar

 • Blazor

  • Razor Bileşenleri

  • Blazor Sunucusu

  • Blazor WebAssembly

 • Dağıtım

  • dotnet yayınlama

  • Kestrel

  • IIS

  • Docker

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön