Özet
Hedefler:
Topics:
Diğer Eğitimler

ASP.NET MVC 5 eğitimi, katılımcılara etkili bir ASP.NET MVC 5 uygulaması tasarlamak ve oluşturmak için gerekli tüm becerileri öğretir.

Hedefler:

 • MVC tasarım modelini ve ASP.NET MVC'de nasıl uygulandığını anlamayı

 • ASP.NET MVC kullanmanın avantajlarını ve dezavantajlarını anlamayı

 • Uygulama mimarisi ve veri erişim teknolojisi seçimi hakkında doğru kararlar vermeyi öğrenmeyi

 • REST tarzı bir mimari elde etmek için ASP.NET MVC'nin yönlendirme sistemini kullanmayı

 • Razor görünüm motorunu ve istemci tarafı JavaScript'i kullanarak nasıl ilgi çekici ve bakımı yapılabilir bir HTML kullanıcı arabirimi oluşturacağınızı öğrenmeyi

 • HTTP hizmetlerinin oluşturulmasını basitleştirmek için Web API 2 çerçevesini kullanmayı

 • Çeşitli mobil cihazları desteklemek için uyarlanabilir oluşturma, mobile özgü görünümler ve bir görünüm değiştirici kullanma konusunda deneyim kazanmayı

 • Özel bileşenler ve şablonlar oluşturarak ASP.NET MVC'yi nasıl genişleteceğinizi ve değiştireceğinizi öğrenmeyi

Topics:

 • Giriş

  • Modern Web Geliştirmenin Hedefleri

  • ASP.NET MVC

  • Model-Görünüm-Kontrolör Tasarım Modeli

  • Birim Testi

  • Konfigürasyon Üzerinden Konvansiyon

  • Bağımlılıkları Yönetme

  • Örnek Olay Başvurusu

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Request Pipeline Yönlendirme

  • Yapılandırma

  • RouteValueDictionary

  • Rota Kısıtlamaları

  • Tümünü Yakala Parametresi

  • Rotaları Yoksaymak

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Kontrolörler

  • Giriş

  • Sözleşmeler

  • Request Pipeline

  • Denetleyici Sınıfı Hiyerarşisi

  • ActionResult

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Modeller

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

  • Nesne-İlişkisel Haritalama

 • Entity Framework 6

  • Evrim

  • NuGet

  • Önce Kod

  • DbContext

  • Veri Açıklamaları

  • Fluent API

  • Verim

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Görüntüleme

  • Uygulama

  • Motorları Görüntüle

  • Razor Sözdizimi

  • Şablonları Görüntüle

  • Bootstrap Çerçevesi

  • Düzenler

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Yardımcılar

  • HTML Yardımcıları

  • Html.ActionLink

  • Url.Action

  • Kesin Tipe Sahip Yardımcıları

  • Özel Yardımcıları

  • Satır İçi Razor Yardımcıları

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Kesin Yazılmış Görünümler

  • Oluşturuluyor

  • Model Nesnelerini Geçirme

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Denetleyici Kalıtımı

  • Kodun Yeniden Kullanımı

  • Başlangıç ​​Yöntemi

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • HTML Formları

  • Yardımcıları

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

  • Eylem Seçiciler

  • Model Bağlama

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Kısmi Görünümler ve Alt Eylemler

  • Kısmi Görünümler

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

  • Alt İşlemler

 • Ek Açıklamaları Görüntüleme ve Düzenleme

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • ViewModels

  • Model Bağlama

  • Miras

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Veri doğrulama

  • Doğrulama Öznitelikleri

  • ModelState

  • IValidatableObject

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

  • Uzaktan Doğrulama

 • jQuery ve Ajax

  • jQuery

  • Göze batmayan JavaScript

  • Ajax Yardımcıları

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • jQuery kullanıcı arayüzü

  • Datepicker Widget'ı

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

  • Otomatik Tamamlama Widget'ı

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Eylem Filtreleri

  • OutputCache

  • Saplama Hatası

  • RequireHttps

  • yetki

  • Global Filtreler

  • Özel Filtreler

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Eşzamansız Denetleyici Eylemleri

  • Misal

  • Zaman aşımları

 • Mobil Müşteriler

  • Bootstrap Çerçevesi

  • Geçersiz Kılma Görünümleri

  • jQuery Mobile

 • Web API 2

  • ApiController

  • Eylem Parametreleri

  • İstisnalar

  • Yapılandırma

  • Yönlendirme

  • Model Bağlama

  • Biçimlendiriciler

  • Durum Kodları

  • Uygulamalı Laboratuar Egzersizi

 • Güvenlik

  • Doğrulama

  • Siteler Arası Komut Dosyası (XSS)

  • Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF)

  • Fazla Gönderi

 • Dağıtım

  • Web.config Dönüşümleri

  • IIS En İyi Uygulamaları

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön