Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

AWS Ekosisteminde Ustalaşma Eğitimi, katılımcılara otomatik ölçeklendirme ve izleme ile Amazon bulutunda eksiksiz bir üretim ortamı oluşturmayı öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

AWS'nin sağladığı hizmetlere aşina olmayı,

AWS API ile dağıtım ve çalışma deneyimini,

AWS'nin en önemli hizmetlerinden birkaçına derinlemesine aşina olmayı.

Eğitim İçeriği

AWS Bulut Bilişim'e üst düzey genel bakış
Neden Bulut Bilişim?
Bulut Bilişimin Yararları
Bulutta uygulama çalıştırırken yaşanan endişeler
AWS hizmetlerine (EC2, ELB, VPC, DB'ler) üst düzey bir genel bakış
SLA'lar
AWS için araçlar
AWS Bölgeleri

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM)
IAM'ye giriş
IAM Kullanıcıları ve Grupları
Roller
Kimlik bilgileri
İzinler ve Politikalar

S3 - Basit Depolama Hizmeti
S3 - 101
Bir kova oluşturmak
Sürüm oluşturma
CloudFront CDN'ye genel bakış
S3 kullanarak statik web sitesi oluşturma
İzinler
Şifreleme
S3 için AWS cli kullanma

Kodunuzu EC2'ye dağıtma
EC2 bulut sunucuları
EC2 bulut sunucuları oluşturma ve yönetme
EC2 makinenize bağlanma
Kendi AMI'nizi oluşturma (Amazon makine görüntüsü)
EC2 için AWS klibini kullanma

Taşıma Ölçeği
Yük dengeleyiciler
Otomatik ölçeklendirme
Lambda

Rota53
DNS'ye Genel Bakış
Alanınızı kaydedin
Yönlendirme politikaları

VPC
Giriş ve Genel Bakış
Özel bir VPC oluşturma
NAT
Kütükler

Bulutta Veritabanı Kullanma
RDS
Elastik ağrı
DynamoDB - isteğe bağlı

Hizmetler
SQS
SNS
API Ağ Geçidi
Kinesis - isteğe bağlı

İzleme
CloudWatch'ı kullanma
CloudTrail

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön