Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

AWS Uzmanları için Google Cloud Temelleri eğitimi, AWS uzmanlarına Google Cloud ürünlerini hemen nasıl yapılandıracaklarını öğretir.

Hedefler:

 • AWS IaaS, AWS PaaS, AWS SQL, AWS Blob Storage, AWS Application Insights ve AWS Data Lake için Google Cloud muadillerini belirlemeyi

 • Hesapları, faturalandırmayı, projeleri, ağları, alt ağları, güvenlik duvarlarını, sanal makineleri, diskleri, otomatik ölçeklendirme, yük dengeleme, depolama, veritabanları, IAM ve daha fazlasını yapılandırmayı

 • Uygulamaları yönetmeyi ve izlemeyi

 • Özellik ve fiyatlandırma modeli farklılıklarını açıklamayı

Topics:

 • Google Cloud ile tanışın

  • Google Cloud'un Avantajları

  • Varlık noktaları, veri merkezleri, bölgeler ve bölgeler dahil olmak üzere Google'ın ağ altyapısının bileşenleri

  • Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) ve Hizmet Olarak Platform (PaaS) arasındaki fark

 • Google Cloud'a Başlarken

  • Google Cloud Platform'daki projeler

  • AWS'nin kaynak hiyerarşisinin Google Cloud'dan farkı nedir?

  • Kimlik ve Erişim Yönetimi için kullanım örnekleri

  • AWS IAM'nin Google Cloud IAM'den farkı nedir?

  • Google Cloud Platform ile etkileşim yöntemleri

  • Cloud Marketplace kullanarak bir çözüm başlatın

 • Buluttaki Sanal Makineler

  • Google Compute Engine için kullanım örnekleri

  • Google Cloud Platform'da ağ oluşturma

  • Amazon VPC'nin Google VPC'den farkı nedir?

  • Amazon EC2 ile Google Compute Engine arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

  • Google'da yük dengeleme yaklaşımları

  • Bulut, AWS'dekilerden farklıdır

  • Google Compute Engine kullanarak uygulamaları dağıtın

 • Bulutta Depolama

  • Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Bigtable ve Cloud Datastore için kullanım örnekleri

  • Amazon S3 ve Amazon Glacier, Bulut Depolama ile karşılaştırıldığında nasıldır?

  • Google Cloud'un yönetilen veritabanı hizmetlerini Amazon RDS ve Amazon Aurora ile karşılaştırın

  • Google Cloud Platform'da depolama seçenekleri

  • Cloud Storage'dan BigQuery'ye veri yükleyin

  • BigQuery'deki veriler üzerinde bir sorgu gerçekleştirin

 • Containers in the Cloud

  • Bir konteyner kavramını tanımlayın ve konteynerler için kullanımları belirleyin

  • Google Container Engine ve Kubernetes için kullanım örnekleri

  • Amazon Elastic Container Service (ECS) ve Amazon Elastic Kubernetes Service'in (EKS) GKE'den farkı nedir?

  • Kubernetes Engine'i kullanarak bir Kubernetes kümesi sağlayın

  • Kubectl kullanarak Docker konteynerlerini dağıtın ve yönetin

 • Buluttaki Uygulamalar

  • Google App Engine için kullanım örnekleri

  • App Engine Standart ortamını App Engine Esnek ortamıyla karşılaştırın

  • App Engine'in Amazon Elastic Beanstalk'tan farkı nedir?

  • Google Cloud Endpoints için kullanım örnekleri

 • Bulutta Geliştirme, Dağıtım ve İzleme

  • Yazılım geliştiricilerin kaynak kodlarını barındırmaları için seçenekler

  • Kaynakların şablon tabanlı oluşturulması ve yönetimi

  • Cloud Deployment Manager'ın AWS CloudFormation'dan farkı nedir?

  • Entegre izleme, uyarı ve hata ayıklama

  • Google Monitoring'in Amazon CloudWatch ve AWS CloudTrail'den farkı nedir?

  • Bir Dağıtım Yöneticisi dağıtımı oluşturun

  • Deployment Manager dağıtımını güncelleme

  • Google Monitoring kullanarak bir sanal makine örneğindeki yükü görüntüleyin.

 • Bulutta Büyük Veri ve Makine Öğrenimi

  • Google Cloud büyük veri ve makine öğrenimi platformlarındaki ürünler ve hizmetler için kullanım örnekleri

  • Google Cloud BigQuery'nin AWS Data Lake'ten farkı nedir?

  • Google Cloud Pub / Sub'ın AWS Event Hubs ve Service Bus'tan farkı nedir?

  • Google Cloud'un makine öğrenimi API'lerinin AWS'lerden farkı nedir?

  • Cloud Storage'dan BigQuery'ye veri yükleyin

  • Veriler hakkında fikir edinmek için BigQuery kullanan sorgular

 • Sonuç

  • Google Cloud'u oluşturan ürünleri inceleyin ve aralarında nasıl seçim yapacağınızı unutmayın

  • Eğitim ve sertifikasyon için sonraki adımlar

  • AWS'den Google Cloud'a geçiş süreci

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön