Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

AWS'ye Geçiş (Amazon Web Services) eğitim kursu, katılımcılara mevcut iş yüklerini planlamayı ve AWS Bulut'a geçirmeyi öğretir. Katılımcılar portföy keşfi, uygulama geçiş planlaması / tasarımı, geçiş yürütme, geçiş sonrası doğrulama ve uygulama optimizasyonu dahil olmak üzere çeşitli bulut geçiş stratejilerini öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

Çeşitli bulut geçiş stratejilerini açıklamayı,

Buluta geçiş hazırlığını değerlendirmeyi,

Portföylerini keşfedin ve geçiş planını yapmayı,

Uygulama geçiş stratejilerini planlamayı ve tasarlamayı,

Buluta uygulama geçişini gerçekleştirmeyi ve doğrulamayı,

Buluta geçtikten sonra uygulamaları ve işlemleri optimize etmeyi.

Eğitim İçeriği

AWS'ye Geçiş - Genel Bakış
Buluta geçiş sürecini ifade edin
Buluta geçiş stratejilerini değerlendirin
Buluta geçiş hazırlığınızı değerlendirin
Keşif ve Analiz
Buluta geçiş portföyünüz için ayrıntılı bir keşif gerçekleştirin
BT portföyünüzü keşfetmek için çeşitli yöntem ve araçları farklılaştırın
Portföy keşif aşamasından toplanan verileri analiz edin

Migrate Planlama ve Tasarım
Bir geçiş stratejisi seçme
Geçiş için başarı kriterlerini tanımlama
Buluta taşınacak uygulamalar için bir öncelik belirleme
Ayrıntılı bir geçiş planı oluşturma
Geçiş sprint ekipleri oluşturma
Taşıma için araçları belirleme
Buluttaki kaynakların doğru boyutlandırılması

Taşıma, Entegrasyon ve Doğrulama
AWS Snow Hizmetleri
AWS Schema Conversion Tool
AWS Veri Taşıma Hizmeti
AWS Sunucu Taşıma Hizmeti

İşlemler ve Optimizasyon
Bulut Operasyon Çerçevesi
Well-Architected Framework'ten Yararlanma
DevOps Yaklaşımı

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön