Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Microsoft Azure Çözümleri Mimar Teknolojileri eğitim sınıfı (AZ-303), katılımcılara iş gereksinimlerini güvenli, ölçeklenebilir ve güvenilir bulut çözümlerine nasıl dahil edeceklerini öğretir.

Hedefler:

 • Azure Aboneliklerini ve Kaynakları Yönetmeyi,

 • Depolama, VM'ler, Sanal Ağlar ve Uygulama Hizmetlerini Uygulamayı ve Yönetmeyi,

 • Azure Active Directory kullanarak Kimlikleri yönetmeyi,

 • Azure'a Sunucu Geçişini Değerlendirmeyi ve Gerçekleştirmeyi,

 • Verilerin Dayanıklılığı ve Önbelleğe Almayı,

 • Veri Erişiminin Verimliliğini ve Yapısını Ölçmeyi,

 • Arka Plan Görevleri Oluşturmayı,

 • Bir API Belgelemek için Swagger'ı Kullanmayı,

 • Güvenilir Hizmet ve Aktörler uygulaması oluşturmayı,

 • Azure Container Registry'yi anlamayı.

Topics:

 • Altyapıyı Dağıtma ve Yapılandırma

  • Azure Aboneliklerini ve Kaynakları Yönetin

  • Azure uyarılarını kullanarak Azure izleme özellikleri

  • Azure etkinlik günlükleri ve Günlük Analizi

  • Log Analytics'te görüntülenen verileri sorgulayın, analiz edin ve yorumlayın

 • Depolamayı Uygulama ve Yönetme

  • Azure depolama hesapları

  • Veri kopyalama

  • Azure Storage Explorer nasıl kullanılır

 • VM'leri Dağıtma ve Yönetme

  • Azure Portal'da Sanal Makineler (VM) oluşturun

  • Azure PowerShell kullanarak Sanal Makineler (VM) oluşturun

  • ARM şablonlarını kullanarak Sanal Makineler (VM) oluşturun

  • Linux Sanal Makinelerini (VM) dağıtın

  • Sanal Makineleri (VM) izleyin

 • Sanal Ağları Yapılandırma ve Yönetme

  • Yönlendirme tabloları ve algoritmaları kullanarak ağ yönlendirme

  • VNet-VNet bağlantıları ve VPN'ler kullanılarak siteler arası bağlantı

  • Bölgesel ve küresel hususlar için sanal ağ eşlemesi

  • Ağ geçidi geçişi

 • Azure Active Directory kullanarak Kimlikleri yönetin

  • Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC)

  • Yerleşik roller

  • Self Servis Parola Sıfırlama (SSPR)

  • Parola sıfırlama için kimlik doğrulama yöntemleri

 • İş Yüklerini ve Güvenliği Uygulama

  • Azure'a Sunucu Geçişini Değerlendirme ve Gerçekleştirme

  • İş yüklerini yeni bir ortama taşıma

  • Azure geçiş işleminin bileşenleri

  • Azure Site Recovery'ye (ASR) Genel Bakış

 • Uygulama Hizmetlerini Uygulama ve Yönetme

  • Web Uygulamalarını Dağıtma

  • Web Uygulamalarını Yönetme

  • Uygulama Hizmeti Güvenliği

  • Sunucusuz Bilgi İşlem Kavramları

  • Olay Kılavuzunu Yönetme

  • Servis Otobüsünü Yönetme

  • Mantık Uygulamasını Yönetme

 • Gelişmiş Sanal Ağ Oluşturun

  • Azure Yük Dengeleyici

  • Azure Uygulama Ağ Geçidi

  • Siteden Siteye VPN Bağlantıları

  • Azure AD kullanarak kimlikleri güvenli hale getirin

 • Azure AD Kimlik Koruması

  • Azure Etki Alanları ve Kiracılar

  • Azure Kullanıcıları ve Grupları

  • Azure Rolleri

 • Bulut Mimarı Teknoloji Çözümlerini Anlama

  • Bilgi İşlem ve Depolama Çözümlerini Seçme

  • Azure Mimari Merkezi

  • Bulut tasarım modelleri

  • Rekabetçi tüketici modeli

  • Önbellek kenarı kalıbı

 • Hibrit Ağ

  • Siteden siteye bağlantı

  • Noktadan siteye bağlantı

  • Siteden siteye ve noktadan siteye bağlantının birleştirilmesi

  • Sanal ağdan sanal ağa bağlantı

 • Veri Erişiminin Verimliliğini ve Yapısını Ölçme

  • DTU'lar - Azure SQL Veritabanı

  • RU'lar - Azure Cosmos DB

  • Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler

  • Yapılandırılmış veri depolarını kullanma

  • Uygulamaları Oluşturma ve Dağıtma

  • PaaS kullanarak Web Uygulamaları Oluşturma

  • App Service Web Uygulaması oluşturmak için kabuk komutlarını kullanma

  • Arka Plan Görevleri Oluşturma

  • Bir API'yi belgelemek için Swagger'ı kullanma

 • Service Fabric üzerinde Çalışan Uygulamalar ve Hizmetler Oluşturma

  • Güvenilir bir hizmet yaratmak

  • Güvenilir Aktörler uygulaması oluşturma

  • Güvenilir koleksiyonlarla çalışmak

 • Azure Kubernetes Hizmetini Kullanma

  • Azure Container Registry'yi anlayın

  • Azure Container örneklerini kullanın

 • Bulut için Geliştirme

  • Uzun Süreli Görevler ve Dağıtık İşlemler Geliştirme

  • Toplu işlemleri kullanarak büyük ölçekli, paralel ve yüksek performanslı uygulamaları uygulama

  • Microsoft Azure Sanal Makineleri kullanan HPC

  • Sıraları kullanarak dayanıklı uygulamaları uygulama

  • Mesaj Tabanlı Entegrasyon Mimarisi Yapılandırma

  • E-posta göndermek için bir uygulamayı veya hizmeti yapılandırın

  • Bir etkinlik yayınlama ve abone olma modelini yapılandırın

  • Azure Relay hizmetini yapılandırma

  • Microsoft Graph ile uygulamaları ve hizmetleri yapılandırın

 • Eşzamansız İşleme için Geliştirme

  • Paralellik, çoklu okuma ve işleme uygulayın

  • Azure İşlevlerini ve Azure Logic Uygulamalarını uygulayın

  • Depolama veya veri erişimi için arayüzler uygulayın

  • Uygun eşzamansız bilgi işlem modellerini uygulayın

  • Otomatik ölçeklendirme kurallarını ve kalıplarını uygulayın

  • Otomatik Ölçeklendirme için Geliştirme

 • Otomatik ölçeklendirme kurallarını ve kalıplarını uygulama

  • Tekil uygulama örneklerini ele alan kodu uygulama

  • Geçici statüyü ele alan kodu uygulama

 • Azure Bilişsel Hizmetler Çözümleri Geliştirme

  • Computer Vision kullanarak Çözüm Geliştirme

  • Bing Web Araması kullanarak çözüm geliştirme

  • Özel Konuşma Hizmetini kullanarak çözüm geliştirme

  • QnA Maker kullanarak çözüm geliştirme

 • Azure Depolama için geliştirin

  • Azure Cosmos DB Depolama kullanan Çözümler geliştirin

  • İlişkisel Veritabanı Kullanan Çözümler Geliştirin

  • Entity Framework Core kullanarak bir Veritabanını Modelleme

  • Microsoft Azure Blob Depolama kullanan Çözümler geliştirin

  • .NET'te Blob Kapsayıcı Özelliklerini Düzenleme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön