Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Azure Uzmanları için Google Cloud Temelleri eğitimi, Azure uzmanlarına Google Cloud ürünlerinin gücünden hemen nasıl yararlanabileceklerini öğretir.

Hedefler:

 • Azure IaaS, Azure PaaS, Azure SQL, Azure Blob Storage, Azure Application Insights ve Azure Data Lake için Google Cloud muadillerini belirlemeyi

 • Hesapları, faturalandırmayı, projeleri, ağları, alt ağları, güvenlik duvarlarını, sanal makineleri, diskleri, otomatik ölçeklendirme, yük dengeleme, depolama, veritabanları, IAM ve daha fazlasını yapılandırmayı

 • Uygulamaları yönetmeyi ve izlemeyi

 • Özellik ve fiyatlandırma modeli farklılıklarını açıklamayı

Topics:

 • Google Cloud ile tanışın

  • Google Cloud'un Avantajları

  • Aşağıdakiler dahil olmak üzere Google'ın ağ altyapısının bileşenleri: Varlık noktaları, veri merkezleri, bölgeler ve bölgeler

  • Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) ve Hizmet Olarak Platform (PaaS) arasındaki fark

 • Google Cloud'a Başlarken

  • Google Cloud'daki projelerin amacını belirleyin

  • Azure'un kaynak hiyerarşisinin Google Cloud'unkinden farkı nedir?

  • Kimlik ve Erişim Yönetimi için kullanım örnekleri

  • Azure AD'nin Google Cloud IAM'den farkı nedir?

  • Google Cloud ile etkileşim yöntemleri

  • Cloud Marketplace kullanarak bir çözüm başlatın

 • Buluttaki Sanal Makineler

  • Google Compute Engine için kullanım örnekleri

  • Google Cloud'da ağ oluşturma

  • Azure VPC'nin Google VPC'den farkı nedir?

  • Azure VM ile Google Compute Engine arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

  • Google Cloud'da yük dengelemeye yönelik tipik yaklaşımlar Azure'dakilerden ne kadar farklıdır?

  • Google Compute Engine kullanarak uygulamaları dağıtın

 • Bulutta Depolama

  • Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Bigtable ve Cloud Datastore için kullanım örnekleri

  • Azure Blob'un Bulut Depolama ile karşılaştırması

  • Google Cloud'un yönetilen veritabanı hizmetlerini Azure SQL ile karşılaştırın

  • Google Cloud'daki çeşitli depolama seçenekleri arasından nasıl seçim yapılır?

  • Cloud Storage'dan BigQuery'ye veri yükleyin

 • Containers in the Cloud

  • Bir konteyner kavramını tanımlayın ve konteynerler için kullanımları belirleyin

  • Google Container Engine ve Kubernetes için kullanım örnekleri

  • Azure Kubernetes Hizmetinin Google Kubernetes Engine'den farkı nedir?

  • Kubernetes Engine'i kullanarak bir Kubernetes kümesi sağlayın

  • Kubectl kullanarak Docker konteynerlerini dağıtın ve yönetin

 • Buluttaki Uygulamalar

  • Google App Engine için kullanım örnekleri

  • App Engine Standart ortamını App Engine Esnek ortamıyla karşılaştırın

  • App Engine'in Azure App Service'den farkı nedir?

  • Google Cloud Endpoints için kullanım örnekleri.

 • Bulutta Geliştirme, Dağıtım ve İzleme

  • Yazılım geliştiricilerin kaynak kodlarını barındırmaları için seçenekler.

  • Kaynakların şablon tabanlı oluşturulması ve yönetimi

  • Google Cloud Deployment Manager'ın Azure Resource Manager'dan farkı nedir?

  • Entegre izleme, uyarı ve hata ayıklama

  • Google Monitoring'in Azure Application Insights ve Azure Log Analytics'ten farkı nedir?

  • Bir Dağıtım Yöneticisi dağıtımı oluşturun

  • Deployment Manager dağıtımını güncelleme

  • Google Monitoring kullanarak sanal makine örneğindeki yükü görüntüleyin

 • Bulutta Büyük Veri ve Makine Öğrenimi

  • Google Cloud büyük veri ve makine öğrenimi platformlarındaki ürünler ve hizmetler için kullanım örnekleri

  • Google Cloud BigQuery'nin Azure Data Lake'ten farkı nedir?

  • Google Cloud Pub / Sub'ın Azure Event Hubs ve Service Bus'tan farkı nedir?

  • Google Cloud'un makine öğrenimi API'lerinin Azure'lardan farkı.

  • Cloud Storage'dan BigQuery'ye veri yükleyin

  • Veriler hakkında fikir edinmek için BigQuery'yi kullanarak sorgular gerçekleştirin

 • Sonuç

  • Google Cloud'u oluşturan ürünleri inceleyin ve aralarında nasıl seçim yapacağınızı unutmayın

  • Eğitim ve sertifikasyon için sonraki adımları anlayın

  • Azure'dan Google Cloud'a geçiş süreci

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön