Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

BT Yönetimi ve Liderlik Yöneticisi (ITMLE) sertifika eğitimi, yöneticilere mevcut iş performanslarını nasıl geliştireceklerini ve kendilerini iş stratejileri ve karar vermede kilit rolleri oynayacak şekilde nasıl konumlandıracaklarını öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

İyi gelişmiş iş becerileri oluşturmayı,

Bir CIO gibi düşünmeyi,

BT işini anlamayı,

Hem taktik hem de stratejik yeteneklere sahip olmayı,

Yeniliği, dayanıklılığı ve üretkenliği teşvik etmeyi.

Eğitim İçeriği

Bir CIO Gibi Düşünmek
Bilgi toplandı
Kazanılan bilgiler
Perspektifte değişiklikler
İşlem yapılabilir öğeler
BT'nin (ve Sizin) Organizasyondaki Dört Rolü
Gözlemci
Talep Eden
Uygulayıcı

Çevik, Wagile Dünyası
Metodolojik farklılıklar
Siyasi ve liderlik sorunları
En son teknolojilerin etkisi
Mesafe, zaman ve kültürle uğraşmak
İletişim parlama noktaları
Proje koordinasyon sorunları
İş ve beceri çıkarımları
Karma metodoloji eylem planı

Değişim Ajanı olarak BT
BT Değişimin Etkenleri
Geleneksel değişim metodolojileri
ERICA BT değişiklik çerçevesi

BT Stratejik Planlama ve Düşünme
BT içinde stratejik düşünme
Örgütsel düşünme
Stratejik düşünme süreci
Stratejik planlama süreci

BT ve Kurumsal Verimlilik
Temel verimlilik kavramları
Üretkenlik sağlayıcıları
Bir BT üretkenlik kültürü oluşturmak
Verimlilik güçlendiriciler
Üretkenlik piramidi

BT Yönetişimi
Yönetim
Risk yönetimi
uyma
Temel yönetişim soruları
BT yönetişimiyle ilgili en iyi uygulama

BT İnovasyonunu Teşvik Etmek
BT İnovasyonunun kolaylaştırıcıları ve sürücüleri
TASARIM düşüncesi
Iraksak ve yakınsak problem çözme
Fikri mülkiyetinizin yeniden kullanılması
BT içinde inovasyon fırsatları

BT Bench Gücü ve Esnekliği
Tezgahınızı inşa etmek
Resmi ve gayri resmi eğitim
Ekibinize rehberlik etmek

BT Projesi ve Satıcı Müzakeresi
Müzakere stilleri
Müzakere hazırlıkları
Müzakere stratejileri
Zor taktiklerle başa çıkmak

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
455 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön