Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Blazor WebAssembly'a Giriş eğitiminde katılımcılar, Angular ve React gibi kitaplıklar tarafından popüler hale getirilen aynı bileşen tabanlı kalıpları kullanarak ancak C # programlamayı kullanarak UI uygulamaları oluşturmayı öğrenirler.

Hedefler:

 • Blazor platformunu anlamayı

 • Bileşenlerle kullanıcı arayüzleri oluşturmayı

 • Veri bağlamayı ve olay işlemeyi kullanmayı

 • Bileşenleri oluşturmayı

 • Blazor sayfaları oluşturun ve yönlendirmeyi yapılandırmayı

 • Blazor WebAssembly uygulamasını üretime dağıtmayı

 • Sunucu verilerini REST API'leri aracılığıyla tüketmeyi

 • Blazor uygulamalarını birim testini

Topics:

 • Giriş

  • Blazor nedir?

  • Blazor Barındırma Modelleri

  • Blazor Server ve Blazor WebAssembly nedir?

  • WebAssembly nedir?

  • Tarayıcı Uyumluluğu

  • Web Meclisi ve JavaScript

  • .NET Core / C # bir web tarayıcısında nasıl çalışır?

 • Blazor WebAssembly Uygulaması

  • Proje Şablonu

  • Yeni Bir Uygulama Oluşturun

  • Blazor WebAssembly 'ı ASP.NET Core MVC Sunucusu ile Barındırma

  • Yapılandırma

  • Bağımlılık Enjeksiyonu

  • Ortamlar

  • Logging

  • Hataları Yönetme

  • WebAssembly Hata Ayıklama

 • Razor Bileşenleri ve Veri Bağlama

  • Bileşen nedir?

  • Veri Modeli Oluşturma

  • Veri Modelini HTML'ye Bağlama

  • Keyfi Öznitelikleri Geçirme

  • Olayları Yönetme

  • Durum Güncellemelerini ve Yeniden Oluşturmayı Manuel Olarak Tetikle

 • Razor Bileşenlerini Oluşturma

  • Bir Bileşeni Daha Küçük Bileşenlere Ayırma

  • Tek Yönlü Veri Bağlama

  • İki Yönlü Veri Bağlama

  • Parametreleri Kullanarak Üst Bileşenden Alt Bileşene Veri Geçirme

  • Olay Geri Çağırmalarını Kullanarak Bir Alt Bileşenden Ana Bileşene Veri Aktarma

  • Performansı Optimize Etmek İçin Tuşları Kullanın

  • DOM Öğelerine Erişmek İçin Referansları Kullanın

  • Razor Bileşen Kitaplıkları

  • Razor Bileşen Tasarım Desenleri

  • Parametreler Değiştirilemez

  • Kaldırma Durumu Yukarı

  • Genel Olarak Devlet Yönetimi

 • Razor Bileşen Formları

  • Formun amacı nedir?

  • Form, Giriş, Seçim ve Metin Alanı Öğelerini Kullanarak Veri Toplama

  • Form Öğesi İki Veri Bağlamasını Keşfedin

  • Blazor Edit Form Razor Bileşeni ile Formlar Oluşturun

  • Bağlamı Düzenleme Kavramını Keşfedin

  • Özel Düzenleme Formu Denetimlerini Kullanın

  • Giriş metni

  • TextArea Girdi

  • Giriş Seçimi

  • Numara giriniz

  • Giriş Onay Kutusu

  • Giriş Tarihi

  • Forma Doğrulama Uygulama

  • Görünüm Modelini Doğrulama Nitelikleriyle Süsleme

  • Kod Özel Doğrulama Öznitelikleri

 • Razor Bileşen Sayfaları

  • Sayfa modeli nedir?

  • Razor Sayfaları ve Razor Bileşenleri arasındaki farklar

  • Bir Razor Bileşenini Sayfa Olarak Kullanma

  • Yönlendirici Bileşenini Keşfedin

  • Sayfa Yönlendirmeyi Yapılandırma

  • Birden Çok Montajdan Bileşenlere Yönlendirme

  • Rota Parametrelerini Kullanma

  • Sorgu Dizesini Kullanma

  • Razor Bileşen Sayfasına Yetkilendirme Uygulama

  • Bileşen Ağacı içinde Yetkilendirmeyi Kullanma

 • Sunucu Verilerini Kullanma

  • ASP.NET Core MVC Web API'si

  • ASP.NET Core MVC nedir?

  • REST API nedir?

  • API Denetleyicisi nedir?

  • Http İstemcisini Enjekte Etme

  • Http İstemcisini Keşfetme

  • HttpClient kullanarak bir Blazor Bileşeninden bir REST API çağırma

 • JavaScript ile etkileşim

  • JavaScript Interop nedir?

  • JavaScript ne zaman gereklidir?

  • Senkron ve Asenkron Çağrılar

  • Bir Bileşenden JavaScript işlevi nasıl çağırılır

  • JavaScript'ten C # kodu nasıl çağırılır

  • Statik Yöntemleri Çağırma

  • Örnek Yöntemlerini Çağırma

  • Blazor WebAssembly Uygulamasında JavaScript Kodunu Düzenleme

  • JavaScript Ekosistemini Keşfedin

  • İstemci Tarafı Kitaplıkları

  • NPM ve Yarn

  • Web paketi

  • Yararlı Kitaplıklar

 • Birim Testi

  • Birim Testi nedir?

  • Birim Testinin İlkeleri

  • Bir Birim Tanımlamak

  • Kurulum / Teardown

  • İzolasyonda Test

  • Neyin Test Edileceğini Belirleme

  • Kod kapsamı

  • Test Çerçeveleri

  • Taslaklar, Taklitler ve Casuslar

  • xUnit

  • XUnit nedir?

  • Test Çerçevesi

  • Gerçekler ve Teori

  • İddialar

  • Visual Studio ile entegrasyon

  • Razor Bileşenleri

  • Razor Bileşeninde Neler Test Edilmelidir?

  • BUnit nedir?

  • XUnit ile bUnit'i kullanma

  • C # veya Razor sözdizimindeki testler altında bileşenleri kurun ve tanımlayın

  • Anlamsal HTML karşılaştırıcısını kullanarak sonucu doğrulayın

  • Bileşenlerle etkileşim kurun ve inceleyin

  • Olay işleyicilerini tetikle

  • Basamaklı değerler sağlayın

  • Enjeksiyon hizmetleri

  • Mock IJsRuntime

  • Anlık görüntü testi gerçekleştirin

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön