Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Blue Prism İş Analisti eğitim kursu, katılımcılara otomasyon için uygun süreçleri nasıl belirleyeceklerini ve otomasyon potansiyelini nasıl değerlendireceklerini öğretir.

Hedefler:

 • Süreç değerlendirmelerine liderlik edin ve otomasyon için uygun süreç adaylarını seçmeyi,

 • Süreçleri belgelemeyi ve süreç belgeleri oluşturmayı,

 • Süreç iş istisnalarını yönetmeyi,

 • Kullanıcı Kabul Testini (UAT'ler) koordine etmeyi ve gerçekleştirmeyi.

Topics:

 • RPA'ya Genel Bakış

  • Blue Prism Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) nedir?

  • Dijital işgücünün durumu

  • Dijital işgücünün oturduğu yer

  • İşletme ve BT arasındaki ortaklık

 • RPA Projesi Yol Haritası

  • Robotik İşletim Modeli (ROM)

  • RPA analisti rolü belirtimi

  • RPA analistinin oturduğu yer

  • Tipik RPA rollerine genel bakış

  • Süreç Değerlendirmesi

  • Süreç değerlendirmesine genel bakış

  • Süreç keşfi / fırsat değerlendirmesi

  • Uygun süreçlerin belirlenmesi

  • Süreç önceliklendirme

  • Etki Değerlendirmesi

  • Süreç ve Süreç Tanımlama Belgesinin Tanımlanması

  • Dokümantasyon

 • Süreç Tanımlama Belgesi oluşturmanın doğru yolu

  • Fonksiyonel Gereksinimler Anketi

  • İşletme istisnalarını belirleyin

 • Blue Prism Temel Prensipleri

  • Kontrol odası

  • Veri girişleri ve çıkışları

  • Durum Yönetimi

  • İstisna işleme

  • Planlama

 • Test yapmak

  • Farklı test türlerine genel bakış

  • Doğrulama testi komut dosyalarının hazırlanması

  • Geliştiricilere, analistlere, test uzmanlarına ve KOBİ rollerine genel bakış

  • Doğrulama ve UAT arasındaki fark

  • Test Senaryosu hazırlama ve UAT verileri

  • Kullanıcı Kabul Testi (UAT) aşamasını koordine etme

 • Operasyonel destek

  • Kontrol odasına giriş

  • Süreç tetikleyicileri (isteğe bağlı ve planlayıcı, web hizmetleri)

  • Süreç denetleyicileri, geliştiriciler ve KOBİ'ler ile işbirliği

  • Operasyonel el kitabı incelemesi

  • Çözüm tasarım belgesi ve operasyonel el kitabı arasındaki fark

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön