Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Blue Prism RPA Manager eğitim kursu, katılımcılara otomasyonun faydalarını ve kuruluşun RPA ve ROM (Robotik İşletim Modeli) için iş durumlarının nasıl değerlendirileceğini öğretir. Katılımcılar bir RPA organizasyonu ve COE (Mükemmeliyet Merkezi) kurmayı, farklı süreç adaylarına öncelik vermeyi, bir otomasyon yol haritası oluşturmayı ve daha fazlasını öğrenirler.

Hedefler:

 • RPA ve dijital iş gücü tanımından başlayarak RPA temellerini,

 • RPA kullanılarak elde edilebilecek faydaları,

 • Robotik İşletim Modeli (ROM) ve tipik RPA proje yaşam döngüsünü,

 • RPA uygulaması için gereksinimleri.

Topics:

 • RPA'ya Genel Bakış

  • RPA ve dijital iş gücünün tanımı

  • Dijital işgücünün oturduğu yer

  • İşletme ve BT arasındaki ortaklık

  • RPA ve geleneksel BT projesi arasındaki fark

 • RPA İş Durumu

  • RPA projesinin tipik avantajları

  • İş etkileri

  • Gerekli yatırımlara ve tipik maliyetlere genel bakış

  • Gösterge niteliğinde bir iş vakasının girişi

 • RPA Teknolojisi

  • Blue Prism ekosistemi

  • RPA BT altyapısı ve güvenlik gereksinimleri

  • Destek ve bakım

  • Blue Prism platformunun demosu

 • RPA ROM (Robotik İşletim Modeli), Proje Yol Haritası ve İş Akışları

  • ROM'a Genel Bakış

  • Proje yol haritasına ve iş akışlarına genel bakış

  • Tipik RPA projesi ve yaşam döngüsü

  • Tipik bir RPA proje yol haritası örneği

 • RPA Organizasyonu ve Mükemmeliyet Merkezi

  • Vizyon, yaklaşım ve durum tespiti (organizasyon için uygun bir RPA ve dijital işgücü vizyonu ve stratejisi nedir ve nasıl tanımlanır?)

  • Mükemmeliyet Merkezi (COE) tasarımının kurulması ve önemli hususlar

  • Organizasyon tasarımı

  • RPA Rolleri ve ilk katılım gereksinimleri

  • Teknoloji

  • Yönetimi değiştir

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön