Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Büyük Veri Altyapısı eğitim kursu, geliştiricilere, veri bilimcilere ve DevOps uzmanlarına Büyük Veri hizmetlerinde nasıl gezineceklerini ve bunları nasıl anlayacaklarını öğretir. Katılımcılar Kapsayıcılar (Docker), Hadoop Dağıtılmış Dosya Sistemi (HDFS), Apache Spark, Doğal Dil İşleme (NLP) uygulamaları, Cassandra, Kubernetes ve daha fazlasını nasıl kullanacaklarını öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

“Büyük Veri” yi ve ondan içgörü elde etmeye çalışırken ortaya çıkabilecek zorlukları açıklayın: Hacim, hız, çeşitlilik, değişkenlik ve karmaşıklık.

Verilerle geniş ölçekte çalışmak için yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı sistemleri tanıtın: Cassandra, Elasticsearch, Hadoop / HDFS, Spark ve Kafka.

Büyük veri ekosisteminin her bir üyesinin genel bakışını ve ele alınması amaçlanan sorunların örneklerini sağlayın.

Kafka'yı derinlemesine inceleyin ve veri akışlarını yönetmek için ardışık düzenler oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini görün.

İlişkisel veritabanlarında, Cassandra, Elasticsearch ve Hadoop / HDFS'de depolanan farklı veri türlerini analiz etmek için nasıl kullanılabileceğini göstermek için Spark'a derinlemesine dalın.

Eğitim İçeriği

Başlangıç
Kursta kullanılacak araçları tanıtın
Python ve Anaconda
Jüpiter

Veri ve Büyük Veri
Verilerin Zorlukları: 5VC
Büyük Veri nedir?
Kurtarılacak Teknoloji: Büyük veri kümeleriyle çalışmayı kolaylaştırma
Sanallaştırma
Everything as a Service (EaaS): Karmaşık hesaplama araçlarını yönetmek için stratejiler
Dağıtılmış Depolama ve Hesaplama
Bir Büyük Veri Çözümünün Özellikleri

Mesos ve DC / OS: İşletim Platformu Modern Veri Merkezi
Mimari
Yapılandırma ve yönetim
Uygulama ve hizmet dağıtımı

Ağ iletişimi, yük dengeleme ve uygulama izolasyonu
Kafka
Gerekçe ve rol: Kafka hangi sorunu çözer?
Mimari ve temel bileşenler
DC / OS içinde servis kurulumu
API: Tüketiciler ve Üreticiler
Python ve Java istemci kitaplıkları
Kafka Connect: Yapılandırılmış verileri taşımak ve bunlarla çalışmak için araçlar

Hadoop Dağıtılmış Dosya Depolama (HDFS)
HDFS nedir ve Hadoop dünyasına nasıl uymaktadır?
HDFS API ve daha sonra analiz için veri almaya yönelik araçlar
Python ve Java istemci kitaplıkları

Apache Spark: Büyük Ölçekli Veri İşleme için Genel Motor
Spark nedir?
Pratikte nasıl kullanılır?
Mimari ve bileşenler
Ekosistem: Çekirdek, SQL, Makine Öğrenimi (MLlib), Grafik
DC / OS içinde servis kurulumu
API ve ortam
Yapılandırılmış verilerin analizi
Spark, akış veri kümelerini analiz etmek için nasıl kullanılabilir?

ElasticSearch: Aramaya Karşı Depolama
Büyük Veri içinde aramanın rolü nedir? Bir arama motoru ne gibi fayda sağlar?
Mimari ve veri depolama
Elasticsearch'ün bir analiz platformu olarak kullanılmasını sağlayan nedir: toplama ve belirtme
DC / OS içinde servis kurulumu
Anahtar API'ler
Doğal Dil İşleme platformu olarak Rolü
ES verilerini keşfetmek için bir görselleştirme platformu olarak Kibana'nın kullanılması

Cassandra: Ölçekte Yapılandırılmamış Veri Depolama
Cassandra'nın Amacı: Hangi sorunları çözüyor?
Mimari ve bileşenler
API ve entegrasyon
DC / OS'de servis kurulumu
Python ve Java istemcisi

Kubernetes
DevOps nedir?
DevOps uygulamaları Büyük Veri ile nasıl ilişkilidir?
Kubernetes DC / OS içinde hangi rolü oynar ve özel yazılımın yönetimini nasıl kolaylaştırabilir?
Mimari ve bileşenler
DC / OS'de servis kurulumu
Veri hizmetlerini Kubernetes'e dağıtmak için iş akışlarını gösterin
Kafka bağlantı uygulamalarını bir pod olarak paketleyin ve dağıtın
Apache Spark Streaming uygulamalarını bir pod olarak paketleyin ve dağıtın

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön