Özet
Hedefler:
Topics:
Diğer Eğitimler

C # Giriş eğitimi, katılımcılara C # 'ın .NET Framework ile nasıl çalıştığını öğretir.Koleksiyonlar, temsilciler ve etkinlikler için ana sınıflara bir giriş içerir.

Hedefler:

 • C # programlama konusunda çalışma bilgisi edinmeyi

 • C # kullanarak programları ve .NET Framework'ten sınıfları nasıl uygulanacağını öğrenmeyi

 • C # 'daki önemli yeni özelliklerle ilgili çalışma bilgisi edinmeyi

Topics:

 • NET'e Giriş

  • .NET nedir?

  • .NET Framework ve .NET Core

  • Uygulama Modelleri

  • Yönetilen Kod

  • Visual Studio 2019

  • C # Konsol ve GUI Programları

 • İlk C # Programları

  • Selam Dünya

  • İsim alanları

  • Değişkenler ve İfadeler

  • Hesap Makinesi olarak C # kullanma

  • C # Giriş / Çıkış

  • .NET Framework Sınıf Kitaplığı

 • C # 'da Veri Türleri

  • Veri tipleri

  • Tamsayı Türleri

  • Kayan Nokta Türleri

  • Ondalık Tip

  • Karakterler ve Dizeler

  • Boole Türü

  • Dönüşümler

  • Null yapılabilir Türler

 • Operatörler ve İfadeler

  • Operatör Asalitesi

  • Aritmetik operatörler

  • İlişkisel Operatörler

  • Mantıksal operatörler

  • Bitsel Operatörler

  • Atama Operatörleri

  • İfade

  • Kontrol Edildi ve Kontrol Edilmedi

 • Kontrol Yapıları

  • Testler ise

  • Döngüler

  • Diziler

  • Her biri için

  • Kontrol Akışı hakkında daha fazla bilgi

  • Değiştirmek

 • Nesne yönelimli programlama

  • Nesneler

 • Sınıflar

  • Inheritance

  • Polimorfizm

  • Nesne Tabanlı Diller

  • Bileşenler

  • Sınıflar

  • Yapılandırılmış Veri olarak Sınıflar

  • Yöntemler

  • Oluşturucular ve Başlatma

  • Statik Alanlar ve Yöntemler

  • Sürekli ve Salt Okunur

 • Türler hakkında daha fazla bilgi

  • C # Türlerine Genel Bakış

  • Değer Türleri

  • Boks ve Kutudan Çıkarma

  • Referans Tipleri

  • Örtük Olarak Yazılan Değişkenler

 • Yöntemler, Özellikler ve Operatörler

  • Yöntemler

  • Parametre Geçişi

  • Yöntem Aşırı Yükleme

  • Değişken Uzunlukta Parametre Listeleri

  • Özellikleri

  • Otomatik Uygulanan Özellikler

  • Operatör Aşırı Yüklemesi

 • Karakterler ve Dizeler

  • Karakterler

  • Teller

  • Dize Girişi

  • Dize Yöntemleri

  • StringBuilder Sınıfı

  • Dizelerle Programlama

  • Diziler ve Dizinleyiciler

  • Diziler

  • System.Array

  • Rastgele Sayı Üretimi

  • Pürüzlü Diziler

  • Dikdörtgen Diziler

  • Koleksiyon olarak Diziler

  • Banka Örnek Olay İncelemesi - 1. Adım

  • Dizin oluşturucular

 • Inheritance

  • Tek Kalıtım

  • Giriş kontrolu

  • Yöntem Gizleme

  • Başlatma

  • Banka Örnek Olay İncelemesi - 2. Adım

 • Sanal Yöntemler ve Polimorfizm

  • Sanal Yöntemler ve Dinamik Bağlama

  • Yöntemi Geçersiz Kılma

  • Kırılgan Temel Sınıf Problemi

  • Polimorfizm

  • Soyut Sınıflar

  • Mühürlü Sınıflar

  • Heterojen Koleksiyonlar

  • Banka Örnek Olay İncelemesi - 3. Adım

 • Biçimlendirme ve Dönüştürme

  • ToString

  • Dizeleri Biçimlendir

  • Dize Biçimlendirme Yöntemleri

  • Banka Örnek Olay İncelemesi - 4. Adım

  • Tür Dönüşümleri

 • İstisnalar

  • İstisna Temelleri

  • Yapılandırılmış İstisna İşleme

  • Kullanıcı Tanımlı İstisna Sınıfları

  • İç İstisnalar

  • Banka Örnek Olay İncelemesi - 5. Adım

 • Arayüzler

  • Arayüz Temelleri

  • Arayüzlerle Programlama

  • Çalışma Zamanında Arabirimleri Kullanma

  • Banka Örnek Olay İncelemesi - 6. Adım

  • Belirsizlikleri Çözme

 • .NET Arayüzleri ve Koleksiyonları

  • Koleksiyonlar

  • Banka Örnek Olay İncelemesi - 7. Adım

  • IEnumerable ve IEnumerator

  • Anlambilim ve ICloneable'ı Kopyala

  • Nesneleri Karşılaştırma

  • Genel Tipler

  • Tip Güvenli Koleksiyonlar

  • Nesne Başlatıcıları

  • Koleksiyon Başlatıcıları

  • Anonim Tipler

  • Banka Örnek Olay İncelemesi - 8. Adım

 • Temsilciler ve Etkinlikler

  • Delegeler

  • Anonim Yöntemler

  • Lambda İfadeleri

  • Etkinlikler

 • C # 'da Daha Yeni Özellikler

  • Dinamik Veri Türü

  • Adlandırılmış Bağımsız Değişkenler ve İsteğe Bağlı Bağımsız Değişkenler

  • Genel Arayüzlerdeki Varyans

  • Eşzamansız Programlama Anahtar Kelimeleri

  • C # 6.0 ve C # 7.0'daki Yeni Özellikler

  • Null yapılabilir Referans Türler

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön