Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

CISSP Test Hazırlık eğitim sınıfı, katılımcıları Sertifikalı Bilgi Sistemleri Güvenliği Uzmanı sınavına hazırlar.

Neler Öğreneceksiniz

Giriş kontrolunü,

Uygulama Geliştirme Güvenliğini,

İş Sürekliliği Kurtarma Planlamasını,

Kriptografiyi,

Bilgi Güvenliği Yönetişimi ve Risk Yönetimini,

Hukuk, Yönetmelikler, Soruşturmalar ve Uyumu,

Operasyon Güvenliğini,

Fiziksel (Çevresel) Güvenliği.

Eğitim İçeriği

CISSP'ye Giriş
Güvenlik Kavramları
Giriş kontrolu
Kategoriler ve Kontroller
Tehditleri ve karşı önlemleri kontrol edin

Uygulama Geliştirme Güvenliği
Güvenlik açıkları
Karşı Tedbirler

İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Planlaması
Yedeklemeler
Felaket kurtarma

Kriptografi
Tarih
Temel Şifreleme
Simetrik ve Asimetrik
Dijital Sertifikalar
Kriptanaliz

Bilgi Güvenliği Yönetişimi ve Risk Yönetimi
Politikalar, Standartlar, Yönergeler ve Prosedürler
Risk Yönetimi Araçları ve Uygulamaları
Planlama ve Organizasyon
Hukuk, Yönetmelikler, Soruşturmalar ve Uyum
Başlıca Federal Kanunlar
Uyum Sorunları
Operasyon Güvenliği
Medya, Yedeklemeler ve Değişiklik Kontrol Yönetimi
Kontrol Kategorileri
Fiziksel (Çevresel) Güvenlik
Fiziksel Güvenlik Önlemleri
Katmanlı Fiziksel Savunma ve Giriş Noktaları
Güvenlik Mimarisi ve Tasarımı
İlkeler ve Faydalar
Güvenilir Sistemler ve Bilgi İşlem Tabanı
Sistem ve Kurumsal Mimari
Telekomünikasyon ve Ağ Güvenliği
Ağ Güvenliği Kavramları ve Riskleri
İşletme Hedefleri ve Ağ Güvenliği

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön