Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

CompTIA CASP + (CompTIA Advanced Security Practitioner) eğitimi, katılımcılara dayanıklı bir kuruluşu desteklemek için karmaşık ortamlarda güvenli çözümleri nasıl kavramsallaştıracaklarını, tasarlayacaklarını, entegre edeceklerini ve uygulayacaklarını öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar aşağıdakilerin nasıl yapıldığını öğreneceklerdir:

Risk yönetimine vurgu yaparak kuruluşta BT yönetişimini desteklemeyi
Kurumsal güvenliği desteklemek için işbirliği araçlarından ve teknolojisinden yararlanmayı
İşletmeyi güvence altına almak için araştırma ve analizi kullanmayı
Gelişmiş kimlik doğrulamayı ve yetkilendirme tekniklerini entegre etmeyi
Kriptografik teknikleri, ana bilgisayarlar için güvenlik kontrollerini, mobil cihazlar için güvenlik kontrollerini uygulamayı, ağ güvenliğini uygulamayı ve sistemlerde ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünde güvenlik uygulamayı
Güvenli bir kurumsal mimaride ana makineleri, depolamayı, ağları, uygulamaları, sanal ortamları ve bulut teknolojilerini entegre etmeyi
Güvenlik değerlendirmeleri yürütmeyi
Güvenlik olaylarına yanıt vermeyi ve olaylardan kurtulmayı

Eğitim İçeriği

Giriş
BT Yönetişimini ve Risk Yönetimini Destekleme
BT Yönetişiminin ve Risk Yönetiminin Önemini Belirleyin
Risk belirleme
Riski azaltmak
Belgeleri Risk Yönetimine Entegre Edin

Güvenliği Desteklemek İçin İşbirliğinden Yararlanma
İş Birimlerinde İşbirliğini Kolaylaştırın
Güvenli İletişim ve İşbirliği Çözümleri

İşletmeyi Güvenceye Almak İçin Araştırma ve Analizi Kullanma
Sektör Trendlerini ve İşletme Üzerindeki Etkilerini Belirleyin
İşletmeyi Güvenceye Almak İçin Senaryoları Analiz Edin

Gelişmiş Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Tekniklerini Entegre Etme
Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Teknolojilerini Uygulama
Gelişmiş Kimlik ve Erişim Yönetimini Uygulayın

Kriptografik Tekniklerin Uygulanması
Şifreleme Tekniklerini Seçin
Kriptografiyi Uygulama

Ana Bilgisayarlar için Güvenlik Kontrollerinin Uygulanması
Ana Bilgisayar Donanım ve Yazılımını Seçin
Harden Ana Bilgisayarları
Sunucuları ve Masaüstlerini Sanallaştırın
Önyükleme Yükleyicilerini Koruyun

Mobil Cihazlar için Güvenlik Kontrollerinin Uygulanması
Mobil Cihaz Yönetimini Uygulayın
Mobil Cihazlar için Güvenlik ve Gizlilik Endişelerini Ele Alın

Ağ Güvenliğinin Uygulanması
Ağ Güvenliği Bileşenlerinin ve Cihazlarının Dağıtımını Planlayın
Ağ Destekli Cihazların Dağıtımını Planlayın
Gelişmiş Ağ Tasarımını Uygulayın
Ağ Güvenliği Kontrollerini Uygulayın

Sistemler ve Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde Güvenliği Uygulama
Teknoloji Yaşam Döngüsü boyunca Güvenliği Uygulayın
Genel Uygulama Güvenlik Açıklarını Belirleyin
Web Uygulaması Güvenlik Açıklarını Tanımlayın
Uygulama Güvenliği Kontrollerini Uygulayın

Varlıkları Güvenli Kurumsal Mimariye Entegre Etme
Standartları ve En İyi Uygulamaları Kurumsal Güvenlikte Entegre Edin
Teknik Dağıtım Modellerini Seçin
Bulutla Artırılmış Güvenlik Hizmetlerini Entegre Edin
Kurumsal Altyapının Tasarımını Güvenli Hale Getirin
Veri Güvenliğini Kurumsal Mimariye Entegre Edin
Kurumsal Uygulamaları Güvenli Bir Mimaride Entegre Edin

Güvenlik Değerlendirmelerinin Yapılması
Güvenlik Değerlendirme Yöntemlerini Seçin
Uygun Araçlarla Güvenlik Değerlendirmeleri Gerçekleştirin

Olaylara Müdahale Etme ve Olaylardan Kurtulma
Olay Müdahalesi ve Adli Soruşturmalar için Hazırlık
Olaylara Müdahale ve Adli Analiz Yürütme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
455 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön