Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

CompTIA PenTest + eğitimi, katılımcılara bir değerlendirmeyi planlamayı ve kapsamını, yasal ve uyumluluk gereksinimlerini anlamayı, güvenlik açığı taraması ve sızma testini yapmayı, verileri analiz etmeyi ve sonuçları etkili bir şekilde raporlayıp iletmeyi öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar aşağıdakilerin nasıl yapıldığını öğreneceklerdir:

Sızma testlerini planlamayı ve kapsamını
Pasif keşif yapmayı
Bilgi toplamak için teknik olmayan testler gerçekleştirmeyi
Aktif keşif yapmayı
Güvenlik açıklarını analiz etmeyi
Ağlara nüfuz etmeyi
Ana bilgisayar tabanlı güvenlik açıklarından yararlanmayı
Test uygulamalarını
Kötüye kullanım sonrası görevleri tamamlamayı
Sızma testi sonuçlarını analiz etmeyi ve raporlamayı

Eğitim İçeriği

Giriş
Planlama ve Kapsam Belirleme Sızma Testleri
Sızma Testi Kavramlarına Giriş
Bir Kalem Testi Nişanı Planlayın
Kalem Testi Nişanının Kapsamını Belirleyin ve Müzakere Edin
Kalem Testi Nişanına Hazırlanın

Pasif Keşif Yapmak
Arka Plan Bilgilerini Toplayın
Sonraki Adımlar İçin Arka Plan Bulgularını Hazırlayın

Teknik Olmayan Testlerin Yapılması
Sosyal Mühendislik Testlerini Gerçekleştirin
Tesislerde Fiziksel Güvenlik Testleri Yapın

Aktif Keşif Yapmak
Ağları Tara
Hedefleri Numaralandırın
Güvenlik Açıklarını Tara
Temel Komut Dosyalarını Analiz Edin

Güvenlik Açıklarını Analiz Etme
Güvenlik Açığı Tarama Sonuçlarını Analiz Edin
Sömürülmeye Hazırlanmak için Bilgiden Yararlanma

Penetran Ağlar
Ağ Tabanlı Güvenlik Açıklarından Yararlanma
Kablosuz ve RF Tabanlı Güvenlik Açıklarından Yararlanma
Uzmanlaşmış Sistemlerden Yararlanma

Ana Bilgisayar Tabanlı Güvenlik Açıklarından Yararlanma
Windows Tabanlı Güvenlik Açıklarından Yararlanma
* Nix Tabanlı Güvenlik Açıklarından Yararlanma

Test Uygulamaları
Web Uygulaması Güvenlik Açıklarından Yararlanma
Kaynak Kodunu ve Derlenmiş Uygulamaları Test Edin

Kötüye Kullanım Sonrası Görevleri Tamamlama
Yanal Hareket Tekniklerini Kullanın
Kalıcılık Tekniklerini Kullanın
Anti-Adli Tıp Tekniklerini Kullanın

Kalem Testi Sonuçlarını Analiz Etme ve Raporlama
Kalem Testi Verilerini Analiz Edin
Etki Azaltma Stratejileri için Öneriler Geliştirin
Raporları Yaz ve Yönet
Rapor Teslim Sonrası Faaliyetleri Yürütme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön