Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

CompTIA Security + eğitimi, katılımcılara uygulamaları, ağları ve cihazları güvenli hale getirmek için sistemleri nasıl kuracaklarını ve yapılandıracaklarını ve ayrıca geçerli ilkeleri, yasaları ve düzenlemeleri dikkate alarak tehdit analizini nasıl gerçekleştireceklerini ve uygun şekilde nasıl yanıt verebileceklerini öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar aşağıdakilerin nasıl yapıldığını öğreneceklerdir:

Ağlara saldırmak ve karşı önlemleri barındırmak ve dağıtmak için siber saldırganlar tarafından geliştirilen stratejileri belirlemeyi

Kurumsal güvenlik ilkelerini ve etkili güvenlik politikalarının unsurlarını anlamayı

Kriptografik standartların ve ürünlerin teknolojilerini ve kullanımlarını bilmeyi

Ağ ve ana bilgisayar tabanlı güvenlik teknolojilerini kurun ve yapılandırmayı

Kablosuz ve uzaktan erişim güvenliğinin nasıl uygulandığını açıklamayı

Web ve iletişim teknolojilerinde güvenliği sağlamak için kullanılan standartları ve ürünleri açıklamayı

İş sürekliliği, hata toleransı ve olağanüstü durumdan kurtarmayı sağlamak için stratejiler belirlemeyi

Uygulama ve kodlama güvenlik açıklarını özetleyin ve bunları azaltmak için tasarlanmış geliştirmeyi ve dağıtım yöntemlerini belirlemeyi

Eğitim İçeriği

Giriş
Tehditler, Saldırılar ve Güvenlik Açıkları
Uzlaşma Göstergeleri
Kritik Güvenlik Kontrolleri
Güvenlik Duruşu Değerlendirme Araçları
Olay Yanıtı

Kimlik ve Erişim Yönetimi
Kriptografi
Açık Anahtar Altyapısı
Tanımlama ve Doğrulama
Kimlik ve Erişim Hizmetleri
Hesap Yönetimi

Mimari ve Tasarım 1
Güvenli Ağ Tasarımı
Güvenlik Duvarları ve Yük Dengeleyiciler
IDS ve SIEM
Güvenli Kablosuz Erişim
Fiziksel Güvenlik Kontrolleri

Mimari ve Tasarım 2
Güvenli Protokoller ve Hizmetler
Güvenli Uzaktan Erişim
Güvenli Sistem Tasarımı
Güvenli Mobil Cihaz Hizmetleri
Güvenli Sanallaştırma ve Bulut Hizmetleri

Risk yönetimi
Forensics
Olağanüstü Durum Kurtarma ve Dayanıklılık
Risk yönetimi
Güvenli Uygulama Geliştirme
Organizasyonel Güvenlik

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön