Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Dahili BT Hizmeti kursu, şirketlerinde çalışan arkadaşlara hizmet sunan bireyler ve departmanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu BT Liderliği sınıfı, BT uzmanlarına kullanıcı ihtiyaçlarını nasıl anlayacaklarını, etkili bir şekilde iletişim kuracaklarını, kullanıcı memnuniyetini doğru şekilde nasıl ölçeceklerini ve kuruluşlarında hizmet odaklı bir ortam yaratmayı öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Dahili müşteri hizmeti kavramları, politikaları ve en iyi uygulamalarla ilgili içgörüleri,

Hizmet odaklı bir ortam oluşturmak için gereken liderlik özelliklerini / süreçlerini,

Kullanıcı memnuniyetinizi artırmak için özel uygulanabilir teknikleri.

Eğitim İçeriği

Dahili Müşteri Hizmeti Temelleri
Dahili müşteri hizmeti kavramı neden önemlidir?
Kötü, iyi ve mükemmel müşteri hizmetinin özellikleri
İdeal dahili müşteri hizmeti ile gerçekçi müşteri hizmeti
Kaynak önceliklendirme
Son tarihler, devam eden iletişim ve takip
Reaktif değil proaktif olmak
Müşteri hizmeti ve ilişki yönetimi arasındaki fark
Verimli hizmeti kolaylaştıran süreçler geliştirmek
Ölçüm: Ölçemezseniz, izleyemez veya iyileştiremezsiniz
Hizmet sahipliğini göstermenin yolları
İç müşteri memnuniyetini ölçmek

Yöneticinin Hizmet Başarısındaki Rolü
Hizmet odaklı bir ortam oluşturmak için gereken liderlik özellikleri / süreçleri

İletişim ve Kişilerarası Beceriler
Pasif, agresif ve iddialı
Görsel, işitsel ve kinestetik iletişim
Telefonda ilişki kurmak
Dinleme çerçevesi
Dinleme stilleri

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön