Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

MongoDB , geleneksel sabit şema tablo modeli yerine verileri düzenlemek için esnek bir belge odaklı yaklaşıma sahip güçlü bir veritabanıdır. Sağlam dayanıklılığı ve ölçeklenebilirlik mekanizmaları ile MongoDB, her boyuttaki iş yükleri için oldukça popüler hale geldi.

MongoDB eğitimi, temel MongoDB kavramlarının çok ötesine geçer ve MongoDB kümelerini çalıştırmak, izlemek, sürdürmek ve sorun gidermekle görevli olanlar için önemli olan belirli konuları içerir. Katılımcılar, kurulum, temel sorgulama ve veri işleme dahil bir veritabanı olarak MongoDB'nin temellerini öğrenirler. Katılımcılar ayrıca kurulum, yedekleme, performans ayarlama, çoğaltma kümeleri ve parçalanmış kümeler gibi yönetim görevlerini nasıl gerçekleştireceklerini de öğrenirler.

Hedefler:

 • MongoDB kümelerini çalıştırmayı ve kurmayı,

 • Temel veri işleme ve sorgulamayı,

 • Performans ayarıyla çalışmayı,

 • İzlemeyi anlamayı,

 • Bir yedekleme stratejisi oluşturmayı,

 • Depolamanın iç özelliklerini,

 • Replica Sets ve replikasyonla çalışmayı,

 • Parçalama ve ölçeklenebilirliği öğrenebilirsiniz.

Topics:

 • Giriş
  MongoDB'ye Genel Bakış

  • MongoDB nedir?

  • Belge Odaklı veritabanı nedir?

  • İlişkisel veritabanlarından farklılıklar

  • Veritabanları, Koleksiyonlar ve belgeler

 • MongoDB çalıştırılıyor

  • Komut satırı kullanarak sıfır ayak izi

  • Yapılandırma dosyasını kullanma

  • Temel yapılandırma seçeneklerini anlama

 • CRUD temelleri

  • Belgelerin oluşturulması

  • Belgeleri bulmak

  • Belgeleri güncelleme

  • Belgelerin silinmesi

 • Yedekleme ve Geri Yükleme

  • MongoDB'yi yedekleme

  • MongoDB'yi geri yükleme

  • Depolama anlık görüntüsü

  • Verileri içe ve dışa aktarma

  • Günlük dönüşü

 • Toplama

  • Toplama işlem hattı

  • Başlıca boru hattı aşamaları

  • Temel toplama operatörleri

 • Replika Setleri

  • Dayanıklılık

  • Otomatik yük devretme

  • Seçimler ve sunucu rolleri

  • Endişeleri okuyun ve yazın

  • Oplog

 • Parçalama

  • Parçalama mekaniğini anlama

  • Parçalanmış küme bileşenleri

  • Parçalanmış bir küme oluşturma

  • Parçalama anahtarı ve veri dağıtımı

 • Dizin Oluşturma ve Sorgu Ayarlama

  • Dizin türleri

  • Dizin yönü

  • Kapsama endeksi

  • Sorgu planlayıcı

 • İzleme

  • Sunucu İstatistikleri

  • Günlük ve günlük seviyeleri

  • Profil oluşturma

  • Komut satırı araçlarını kullanma

 • Üretim Notları

  • Parçalama ve Yükseltme

  • WiredTiger, bellek ve CPU

  • Oplog Boyutlandırma

  • İşletim sistemine özel notlar

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön