Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Swift eğitim kursu, deneyimli Objective-C programcılarını Cocoa ve Cocoa Touch için Swift diliyle tanıştırıyor. Kurs sırasında katılımcılar, hem iOS hem de OS X platformları için uygulama oluşturmayı içeren etkinlikleri tamamlar.

Neler Öğreneceksiniz

Swift dilinin avantajlarını ve Objective-C'den nasıl farklı olduğunu anlamayı,

Swift'in veri türlerini ve standart kitaplığını kullanarak deneyim kazanmayı,

Swift kullanarak iOS ve macOS uygulamaları oluşturmayı,

Swift'in nesne yönelimli geliştirme ilkelerini nasıl desteklediğini öğrenmeyi,

Swift dilinin gelişmiş özelliklerine aşina olmayı.

Eğitim İçeriği

Giriş
Swift Dilinin Hedefleri
Swift ve Objective-C
Etkileşimli Oyun Alanları
Swift Paket Yöneticisi

Swift Temelleri
İfadeler
Sabitler ve Değişkenler
Tür Açıklamaları
Tip Güvenlik ve Çıkarım
Tür Takma Adları

Hızlandırılmış Dil Kavramları
Türler
Operatörler
Dizeler ve Karakterler
Kontrol akışı

Koleksiyon Türleri
Değişkenlik
Tuples
Diziler
Dizi Değişmezleri
Sözlükler
Sözlük Edebiyatları

Fonksiyonlar
Parametreler ve Dönüş Değerleri
Parametre Adları
Varsayılan Parametre Değerleri
Değişken Parametreler
In-Out Parametreleri
Fonksiyon Tipleri
İç İçe İşlevler

Kapanışlar
Kapanış İfadesi Sözdizimi
Değerleri Yakalamak

Numaralandırmalar
Sözdizimi
Switch İfadesi
İlişkili Değerler

Sınıflar ve Yapılar
Özellikleri
Depolanan Özellikler
Örnek Yöntemleri
Tür Yöntemleri
Geçersiz kılma
Başlatma
Başlatıcı Zincirleme
Deinitialization
İç içe Türler
Uzantılar

Otomatik Referans Sayma (ARC)
Giriş
Referans Döngüleri
Zayıf Referanslar
Sahipsiz Referanslar

Opsiyonlar
Zorla Açma
Bağlayıcı
Örtülü Olarak Sarılmamış Opsiyonlar
İsteğe Bağlı Zincirleme

Protokoller
Sözdizimi
Gereksinimler
Tür Olarak Protokoller
Yetki
Koleksiyonlar
Miras
Kompozisyon

Jenerikler
Genel İşlevler
Tür Parametreleri
Genel Tipler
Kısıtlamalar
İlişkili Tipler

Hata ayıklama
İddialar
LLDB ve Swift REPL
LLDB'de Gelişmiş Hızlı Hata Ayıklama

Birlikte çalışabilirlik
Objective-C API'leri ile Etkileşim
C API'leri ile etkileşim
Swift ve Objective-C'yi karıştırmak
Bir Objective-C Projesini Swift'e Taşıma

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön