Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Azure Eğitiminde Veri Bilimi Çözümü Tasarlama ve Uygulama başlıklı bu resmi Microsoft kursu (DP-100), katılımcılara Azure Machine Learning kullanarak bulut ölçeğinde makine öğrenimi çözümlerinin nasıl çalıştırılacağını öğretir. Katılımcılar, Microsoft Azure'da veri alımını ve hazırlığını, model eğitimini ve dağıtımını ve makine öğrenimi çözüm izlemeyi yönetmek için mevcut Python ve makine öğrenimi bilgilerinden nasıl yararlanacaklarını öğrenirler.

Hedefler:

 • Bir Azure Machine Learning çalışma alanı sağlayın ve veri, hesaplama, model eğitim kodu, günlüğe kaydedilen ölçümler ve eğitimli modeller gibi makine öğrenimi varlıklarını yönetmek için kullanmayı,

 • Çalışma alanlarındaki varlıklarla çalışmak için web tabanlı Azure Machine Learning stüdyo arabiriminin yanı sıra Azure Machine Learning SDK ve Visual Studio Code ve Jupyter Not Defterleri gibi geliştirici araçlarını kullanmayı,

 • Kod yazmadan makine öğrenimi modelleri oluşturmak için bir sürükle ve bırak arabirimi olan Tasarımcı aracını kullanmayı,0

 • Veri hazırlığı ve model eğitimini kapsayan bir eğitim hattı oluşturmayı,

 • Bir eğitim ardışık düzenini, yeni verilerden değerleri tahmin etmek için kullanılabilecek bir çıkarım işlem hattına dönüştürmeyi,

 • Çıkarım işlem hattını istemci uygulamalarının kullanması için bir hizmet olarak dağıtmayı,

 • Veri işleme ve model eğitim kodunu kapsayan deneyler yapın ve bunları makine öğrenimi modellerini eğitmek için kullanmayı

Topics:

 • Azure Machine Learning'e Giriş

  • Azure Machine Learning'e Başlarken

  • Azure Machine Learning Araçları

 • Tasarımcı ile Kodsuz Makine Öğrenimi

  • Tasarımcı ile Modelleri Eğitim

  • Tasarımcı ile Modelleri Yayınlama

 • Çalıştırma Deneyleri ve Eğitim Modelleri

  • Deneylere Giriş

  • Eğitim ve Modellerin Kaydedilmesi

 • Verilerle Çalışma

  • Veri Depolarıyla Çalışma

  • Veri Kümeleriyle Çalışma

 • Hesaplama Bağlamları

  • Ortamlarla Çalışma

  • Hesaplama Hedefleriyle Çalışma

 • Boru Hatları ile İşlemleri Düzenleme

  • Boru Hatlarına Giriş

  • Ardışık Düzenleri Yayınlama ve Çalıştırma

 • Modelleri Dağıtma ve Tüketme

  • Gerçek Zamanlı Çıkarım

  • Toplu Çıkarım

 • Optimal Modellerin Eğitimi

  • Hiperparametre Ayarı

  • Otomatik Makine Öğrenimi

 • Modelleri Yorumlama

  • Model Yorumuna Giriş

  • Model Açıklayıcıları kullanma

 • İzleme Modu

  • Uygulama Öngörüleri ile Modelleri İzleme

  • Veri Kaymasını İzleme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön