Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Developing Microsoft Azure and Web Services (MOC-20487) eğitimi, katılımcılara çeşitli veri kaynaklarından yerel ve uzak verilere erişen hizmetleri nasıl tasarlayıp geliştireceklerini öğretir. Katılımcılar ayrıca şirket içi sunucular ve Azure dahil olmak üzere hibrit ortamlara hizmet geliştirmeyi ve dağıtmayı da öğrenirler.

Hedefler:

 • .NET platformunu kullanarak hizmet geliştirme ve veri erişim stratejilerinin temel kavramlarını açıklamayı,

 • Microsoft Azure bulut platformunu ve hesaplama, veri ve uygulama barındırma tekliflerini açıklamayı,

 • Visual Studio 2017 ve Entity Framework Core kullanarak veri merkezli bir uygulama tasarlamayı ve geliştirmeyi,

 • ASP.NET Core kullanarak HTTP hizmetlerini tasarlamayı ve kullanmayı,

 • ASP.NET Core kullanarak HTTP hizmetlerini genişletmeyi,

 • Şirket içi ve Microsoft Azure'da barındırma hizmetlerini,

 • Hizmetleri hem şirket içi hem de bulut ortamlarına dağıtmayı ve hizmetleri için arabirimi ve politikayı yönetmeyi.

Topics:

 • Hizmet ve bulut teknolojilerine genel bakış

  • Dağıtılmış Uygulamaların Anahtar Bileşenleri

  • Veri ve Veri Erişim Teknolojileri

  • Servis Teknolojileri

  • Bulut bilişim

  • Blue Yonder Airlines'ın Seyahat Arkadaşı Uygulamasını Keşfedin

 • Entity Framework Kullanarak Verileri Sorgulama ve Düzenleme

  • NET'e Genel Bakış

  • Bir Varlık Veri Modeli Oluşturma

  • Verileri Sorgulama

  • Verileri Düzenleme

 • ASP.NET Web API Hizmetleri Oluşturma ve Tüketme

  • HTTP Hizmetleri

  • ASP.NET Web API Hizmeti Oluşturma

  • HTTP İsteklerini ve Yanıtlarını İşleme

  • ASP.NET Web API Hizmetlerini Barındırma ve Tüketme

 • ASP.NET Web API Hizmetlerini Genişletme ve Güvenliğini Sağlama

  • ASP.NET Web API Ardışık Düzeni

  • OData Hizmetleri Oluşturma

  • ASP.NET Web API Hizmetlerinde Güvenliği Uygulama

  • Bağımlılıkları Denetleyicilere Enjekte Etme

 • WCF Hizmetleri Oluşturma

  • WCF ile Hizmet Oluşturmanın Avantajları

  • Bir Sözleşme Oluşturma ve Uygulama

  • WCF Hizmetlerini Yapılandırma ve Barındırma

  • WCF Hizmetlerini Kullanma

 • Barındırma Hizmetleri

  • Yerinde Barındırma Hizmetleri

  • Windows Azure'da Barındırma Hizmetleri

 • Windows Azure Hizmet Veriyolu

  • Windows Azure Hizmet Veri Yolu Röleleri Nedir?

  • Windows Azure Service Bus Kuyrukları

  • Windows Azure Service Bus Konuları

 • Hizmetleri Dağıtma

  • Visual Studio 2012 ile Web Dağıtımı

  • Web Uygulama Paketleri Oluşturma ve Dağıtma

  • Web Dağıtımı için Komut Satırı Araçları

  • Web ve Hizmet Uygulamalarını Windows Azure'a Dağıtma

  • TFS ve Git ile Sürekli Teslimat

  • Üretim Dağıtımı için En İyi Uygulamalar

  • Windows Azure Depolama

  • Windows Azure Depolamasına Giriş

  • Windows Azure Blob Depolama

  • Windows Azure Tablo Depolama

  • Windows Azure Sıra Depolama

  • Windows Azure Depolamasına Erişimi Kısıtlama

 • İzleme ve Teşhis

  • İzlemeyi Kullanarak Teşhis Gerçekleştirme

  • Servis Teşhisini Yapılandırma

  • Windows Azure Diagnostics Kullanarak Hizmetleri İzleme

  • Windows Azure Metriklerini Toplama

 • Kimlik Yönetimi ve Erişim Kontrolü

  • Talep Temelli Kimlik Kavramları

  • Windows Azure Erişim Kontrol Hizmetini Kullanma

  • Hizmetleri Birleşik Kimlikleri Kullanacak Şekilde Yapılandırma

  • İstemci Tarafında Federe Kimlikleri İşleme

 • Ölçeklendirme Hizmetleri

  • Ölçeklenebilirliğe Giriş

  • Yük dengeleme

  • Şirket İçi Hizmetleri Dağıtılmış Önbellekle Ölçeklendirme

  • Windows Azure Önbelleğe Alma

  • Ölçeklendirme Hizmetlerinin Uyarıları

  • Küresel Ölçeklendirme

 • Ek A: WCF Hizmetlerini Tasarlama ve Genişletme

  • Tasarım İlkelerinin Hizmet Sözleşmelerine Uygulanması

  • Dağıtılmış İşlemleri Yönetme

  • WCF Ardışık Düzenini Genişletme

 • Ek B: WCF Hizmetlerinde Güvenliği Uygulama

  • Web Hizmetleri Güvenliğine Giriş

  • Taşıma Güvenliği

  • Mesaj Güvenliği

  • Hizmet Kimlik Doğrulamasını ve Yetkilendirmeyi Yapılandırma

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön