Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204) eğitim kursu (AZ-204), katılımcılara Microsoft Azure'da uçtan uca çözümlerin nasıl oluşturulacağını öğretir. Katılımcılar, Azure çözümlerini izlemeyi, sorunlarını gidermeyi ve optimize etmeyi, Azure ve üçüncü taraf hizmetlere bağlanıp bunları kullanmayı öğrenir.

Hedefler:

 • Azure işlem çözümlerini uygulamayı,

 • Azure İşlevleri Oluşturmayı,

 • Web uygulamalarını uygulamayı ve yönetmeyi,

 • Azure depolamasını kullanarak çözümler geliştirmeyi,

 • Kimlik doğrulama ve yetkilendirme uygulamayı,

 • KeyVault ve Yönetilen Kimlikler kullanarak çözümlerinin güvenliğini sağlamayı.

Topics:

 • Azure App Service Web Apps oluşturma

  • Azure App Service temel kavramları

  • Azure App Service Web Uygulaması Oluşturma

  • App Service uygulamalarını yapılandırma ve izleme

  • App Service uygulamalarını ölçekleme

  • Azure App Service hazırlık ortamları

 • Azure İşlevlerini Uygulama

  • Azure İşlevlerine genel bakış

  • Azure İşlevlerini Geliştirme

  • Dayanıklı İşlevler Uygulayın

 • Blob Depolama Kullanarak Çözümler Geliştirin

  • Azure Blob depolama temel kavramları

  • Azure Blob depolama yaşam döngüsünü yönetme

  • Azure Blob depolama ile çalışma

 • Cosmos DB Depolamasını Kullanarak Çözümler Geliştirin

  • Azure Cosmos DB'ye genel bakış

  • Azure Cosmos DB veri yapısı

  • Azure Cosmos DB kaynakları ve verileriyle çalışma

 • IaaS Çözümlerini Uygulayın

  • Azure'da VM sağlama

  • ARM şablonları oluşturun ve dağıtın

  • Çözümler için kapsayıcı görüntüleri oluşturun

  • Azure Container Registry'de bir kapsayıcı görüntüsü yayınlayın

  • Azure Kapsayıcı Örneklerinde kapsayıcı görüntüleri oluşturun ve çalıştırın

 • Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ve Yetkilendirme Uygulayın

  • Microsoft Kimlik Platformu v2.0

  • Microsoft Kimlik Doğrulama Kitaplığı kullanarak kimlik doğrulama

  • Microsoft Graph Kullanımı

  • Azure Storage'da veri işlemlerini yetkilendirme

 • Güvenli Bulut Çözümlerini Uygulayın

  • KeyVault API'yi kullanarak anahtarları, sırları ve sertifikaları yönetin

  • Azure kaynakları için Yönetilen Kimlikler uygulayın

  • Azure Uygulama Yapılandırmasını kullanarak uygulama yapılandırma verilerinin güvenliğini sağlayın

 • API Yönetimini Uygulayın

  • API Yönetimine genel bakış

  • API'ler için politikalar tanımlama

  • API'lerinizin güvenliğini sağlama

 • Uygulama Hizmeti Mantık Uygulamaları Geliştirin

  • Azure Logic Apps'e genel bakış

  • Logic Apps için özel bağlayıcılar oluşturma

 • Olay Tabanlı Çözümler Geliştirin

  • Azure Olay Izgarası

  • Azure Event Hubs

  • Azure Bildirim Hub'ları

 • Mesaj Tabanlı Çözümler Geliştirin

  • Azure Hizmet Veriyolu

  • Azure Queue Storage kuyrukları

 • Azure Çözümlerini İzleyin ve Optimize Edin

  • Azure'da izlemeye genel bakış

  • Bir uygulamayı izleme için enstrüman haline getirin

  • Uygulamaları analiz etme ve sorun giderme

  • Geçici hataları işleyen kodu uygulayın

 • Çözümler içinde Önbelleğe Alma ve İçerik Yayınlamayı Entegre Edin

  • Redis için Azure Önbelleği

  • CDN'lerde depolama

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön