Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Docker, konteynerler içinde uygulama oluşturma, gönderme ve çalıştırma sürecini otomatikleştirmek için açık kaynaklı bir platformdur. Kubernetes, kümelenmiş bir ortamda kapsayıcılı uygulamaları uygun ölçekte dağıtmak ve yönetmek için gereken araçları sağlayarak bir adım daha ileri gider.

Eğitmen liderliğindeki bu canlı eğitimde (yerinde veya uzaktan), katılımcılar Docker kapsayıcılarının nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini öğrenecek, ardından bir kap içinde örnek bir uygulama dağıtacak. Katılımcılar ayrıca bir Kubernetes kümesi içinde kapsayıcılı uygulamalarını nasıl otomatikleştireceklerini, ölçeklendireceklerini ve yöneteceklerini öğreneceklerdir. Son olarak, eğitim daha gelişmiş konulara geçerek katılımcılara bir Kubernetes kümesinin güvenliğini sağlama, ölçeklendirme ve izleme sürecinde rehberlik eder.

Neler Öğreneceksiniz

 • Set up and run a Docker container.

 

 • Deploy a containerized server and web application.

 

 • Build and manage Docker images.

 

 • Set up a Docker and Kubernetes cluster.

 

 • Use Kubernetes to deploy and manage a clustered web application.

 

 • Secure, scale and monitor a Kubernetes cluster.

 

Eğitim İçeriği

[Day 01]

Introduction

 • Containers vs virtual machines

 • Speed and performance

 

Overview of Docker architecture

 • Docker and the Linux kernel

 • Docker components (Docker client, Docker daemon, images, registry, containers)


Using Docker to run and manage containers

 • Images, containers, volumes, networks


Brief overview of container orchestration

 

Installing Docker

 

Pulling an image from the internet

 • Sample: Apache Tomcat


Running the container

 

Docker registries

 • Public vs private


Creating and managing Dockerfiles

 

Building a Docker image

 

Deploying a web application

 • Sample application: Java EE application server


How Docker containers communicate with each other

 

Configuring volumes and networks in Docker

 • Linking and state

 

 

[Day 02]

 

Deep dive into container orchestration with Kubernetes

 

Overview of Kubernetes architecture

 • Pods, labels/selectors, replication controllers, services, API


Installing a Kubernetes cluster

 

Creating Kubernetes pods, volumes and deployments

 

Grouping and organizing your cluster

 

Discovering and publishing services

 

Discovering and connecting to containers

 

Deploying a web application

 • Handling application components

 • Handling Database connections


Kubernetes security

 • Authentication & authorization


Advanced networking

 • Docker networking vs Kubernetes networking


Monitoring Kubernetes

 • Cluster logging with Elasticsearch and fluentd

 • Container level monitoring (cAdvisor UI, Influxdb, Prometheus)

 

[Day 03]

 

Scaling your Kubernetes cluster

 

Infrastructure for Kubernetes

 • Provisioning, partitioning, networking


Building a high-availability cluster

 • Load balancing and service discovery


Deploying a scalable application

 • Horizontal pod autoscaling

 • Database clustering in Kubernetes


Updating your application

 • Releases in Kubernetes


Troubleshooting

 

Closing remarks

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön