Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Entity Framework (EF) Core eğitimi, katılımcılara Microsoft'un en yeni Object Relational Mapping çerçevesini kullanarak nasıl maksimum değer elde edeceklerini öğretir.

Hedefler:

 • Entity Framework mimarisini ve gelişimini anlamayı

 • EF ile kullanmak için model nesnesini doğru şekilde tanımlamayı öğrenmeyi

 • Çeşitli veritabanı ilişkileriyle çalışma deneyimi kazanmayı

 • Sürdürülebilirliği ve test edilebilirliği desteklerken DbContext türünü kullanmayı

 • Oluşturulan SQL, ham SQL ve Depolanan Prosedürleri kullanarak varlıkların nasıl sorgulanacağını anlamayı

 • Hataları, işlemleri ve eşzamanlılık sorunlarını nasıl doğru şekilde ele alacağınızı öğrenmeyi

 • Model ve veritabanı değişikliklerini etkili bir şekilde işlemek için EF Geçişlerini kullanarak deneyim kazanmayı

Topics:

 • Giriş

  • EF'nin Hedefleri ve Faydaları

  • EF'nin Evrimi

  • EF Core ve EF 6

  • Önce Kod İş Akışı

  • Bir Projede EF'ye başvurma

  • Yapılandırma

 • Model Nesnelerini Tanımlama

  • Tablo ve Sütun Eşleme

  • Birincil Anahtarlar

  • Diziler

  • Varsayılan değerler

  • Null yapılabilir Özellikler

  • Bire Çoğa İlişkiler

  • Çoktan Çoğa İlişkiler

  • Inheritance

  • Gölge Özellikleri

 • DbContext

  • Construction

  • DbSet Türü

  • Nesne Takibi

  • Eager Loading

  • Bağımlılık Enjeksiyonu

  • Bellek İçi Bağlamlar

  • Birim Testi

  • Logging

 • Varlıkları Sorgulama

  • LINQ kullanma

  • Ertelenmiş Yürütme

  • Hata yönetimi

  • Veri Projeksiyonu

  • Performans ölçülüyor

  • Nesne İzlemeyi Devre Dışı Bırakma

  • Oluşturulan SQL'i Görüntüleme

  • Ham SQL'i Yürütme

  • Depolanan Prosedürleri Kullanma

  • Veritabanı Görünümlerini Kullanma

  • Eşzamansız Sorgular

 • Varlıkları Değiştirme

  • Eklemeler, Güncellemeler ve Silmeler

  • İlgili Varlıklar

  • Basamaklı Güncellemeler ve Silmeler

  • İşlemler

  • Varlıkları Ekleme

  • Eş Zamanlılık Çatışmaları

  • Eş Zamanlılık Belirteçleri

 • EF Geçişleri

  • CLI ve Paket Yöneticisi Konsolu

  • Modelden Veritabanı Oluşturma

  • Model Değişikliklerini Yönetme

  • Veritabanı Değişikliklerini Yönetme

  • SQL Komut Dosyaları Oluşturma

  • Kaynak Kontrolüyle Kullan

  • Verileri İçe Aktarma

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön