Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Gelişmiş Proje Yönetimi eğitim kursu, deneyimli proje yöneticilerine, istenen amaç ve hedefleri karşılamak üzere giderek karmaşıklaşan proje sorunlarını başarılı bir şekilde yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri verir.

Neler Öğreneceksiniz

Bir projeyi yürütürken ve kontrol ederken hatalardan kaçınmayı,

Değişen paydaş beklentileriyle başa çıkmayı,

Proje performansını ölçmek ve proje sonuçlarını iyileştirmek için trend analizini kullanmayı.

Eğitim İçeriği

Proje Seçimi ve Başlatma
Projelerin Başlatılması
Projeler Ne Zaman Başlar? Proje Yaşam Döngüsünün Tanımlanması
Bir Projenin Başlangıcını Tanımlamaya Yönelik İpuçları
Projeleri Başlatmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Stratejik Planlama
Projelere Öncelik Verme
Proje Seçimi
Başlatma Sürecinin Temel Unsurları
Proje Başlatma Yönergeleri

Proje Yürütme Metodolojisi
Proje Çalışmasına Başlamak
İyi Bir Başlangıçın Değeri
Proje Çalışmasına Başarılı Bir Başlangıç ​​Sağlamak
Hangi Planlama Çıktılarına İhtiyaç Duyulmaktadır ve Ne Kadar İyi Olmalıdır?
Paydaş Taahhüdü ve Ekip Kaynakları
Gelecekteki Başarının İnhibitörleri ve Onlarla Nasıl Başa Çıkılacağı
'Çalışmayan' Tahminler
Katılımcı Olmayan Paydaşlar
Belirsiz veya Taahhüt Edilmemiş Kaynaklar
İşi Bitirmeye Yönelik Diğer İnhibitörler
Proje Çalışmasına Başlama Süreci
Proje Çalışmasının Başlangıcını Bildirmek
Proje Çalışmasının Başlangıcını Koordine Etmek
Önemli öğrenme noktaları
İşin Bitirilmesi
Proje Çalışmasını Kolaylaştırmak
İş Beklentilerinin İletilmesi (İş Yetkisi)
Sorunları ve Eylem Öğelerini Yönetme
Önemli öğrenme noktaları
İlerleme, Durum ve Tahmin
İlerlemeyi Yakalama
Programı Güncelleme
Tahmin - Gelecekteki Proje Çalışmasını Tahmin Etme

Proje Varyansı ve Kontrolü
Performans görüşleri
İş Performansı Bilgileri
Performans Raporlama Çerçevesi
Farklı Metrik Türlerini Anlamak
Metrikler Nasıl Etkileşir?
Projeleri Ölçme ve Metrik Raporları Oluşturma
Proje Metriklerini Yorumlama
Temel Metrikler
Kazanılan Değer Yönetimi
Kazanılan Değer Yönetimi Varyans Analizi
Kazanılan Değer Yönetimi Tahmini
Kazanılmış Değer Yönetimi Tamamlanmış Performans Endeksi (TCPI)
Varyansın Nedenlerini Anlamak
Proje Varyansını Tanımlama
Farklı Proje Varyans Türlerini Anlamak
Varyansa Temel Katkıda Bulunanlar
Kök Katkıda Bulunanları Belirleme Yöntemleri
Varyansın Üstesinden Gelmek İçin Düzeltici İşlem Yapmak
Düzeltici Faaliyetin Tanımı / Niyeti
Kaldıraç Noktalarını Anlamak
Değişimi, Kaliteyi ve Riski Yönetme
Projelerin Dinamik Doğasına Yanıt Vermek
Şeffaflık Oluşturmak için Süreci Kullanma
Proje Değişikliği için Kontrol Süreçleri
Kalite kontrol
Kalite güvencesi
Risk İzleme ve Kontrol Süreci

Proje Kapatma ve Öğrenme
Kapanış Süreci
Proje Kapanışının Zorluğu
Projelerden Ne Zaman ve Nasıl Öğrenilir
İlk Boyutlandırma
Ayrıntılı Tahmin
Öngörülemeyen Olaylar
Proje Kapanış Raporlama ve Arşivleme Süreçleri
Adım 1 - Resmi Kabulü Alın
Adım 2 - İş Motorunu Kapatın
Adım 3 - Metrikleri, Temeli Analiz Edin ve Verileri Değiştirin
Adım 4 - Süreçleri ve Belgeleri Değerlendirin
Adım 5 - Proje Olaylarını ve Koşullarını Belgelemek
Adım 6 - Öğrenilen Dersleri Oluşturma
Adım 7 - Proje Kapanış Raporunu Sonlandırın ve Paylaşın
Adım 8 - Projenin Sonunu Kutlamak
Adım 9 - Proje Kayıtlarını Arşivleyin
Adım 10 - Müzakere Edildiği Şekilde Takip Anketleri Yapın

Özet ve sonuç
Neredeydik
Sonra Nereye Gidilir
Ek A - Projeleri Süreçle Daha İyi Yönetmek
Süreçlerin Niyeti ve Sahipliği
Proje Yönetiminde Başarı Aracı Olarak Süreç
Proje Yönetimi ve Ürün Geliştirme Arasında Fark Yaratmak
Metodolojilere Genel Bakış
Proje Yönetim Metodolojisinin Değeri
Bir Metodoloji Kullanma
Metodoloji Oluşturmak
Ek B - "Özel Durumlar" (Her Zaman Olan)
Birden Fazla Projeyi Aynı Anda Yönetme
Öncelik
İşlem
İş akışı
Devam Eden Projelerin Devralınması
Güvenilirlik ve Proje Görünürlüğü Oluşturma
Kaldıraç Noktalarını Bulmak için Projenin Envanterini Çıkarın
Metodolojinizi Devam Eden Bir Projeye "Bağlamak"
Paydaş Değişimi
Paydaş Değişimi Nedir?
Paydaş Değişikliğinin Projeniz Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Paydaş Değişikliğine Yanıt Verme
Proje İhtiyaçlarını Karşılamak için Ölçeklendirme Proje Yönetimi
Proje Yönetimini Ölçeklendirmenin Faktörleri
Temel Proje Yönetim Süreçlerinin Belirlenmesi ve Korunması

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön