Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Geliştirilen yazılım ürününe yönelik olarak farklı detay seviyesindeki ve türdeki gereksinimlerin çözüm doğruluğu, ürün kalitesi ve değişikliğin etkisi ile proje ilerlemesini ölçme imkanı sağlayacak şekilde yönetilmesini sağlayacak yöntemlere yönelik bir çalışmadır.

Neler Öğreneceksiniz

Sistem Analistleri iteratif yazılım geliştirme süreçleri ile uyumlu gereksinim yönetim yöntemlerine sahip olacaklardır.

Etkileşim Tasarımcıları iteratif yazılım geliştirme süreçleri ile uyumlu etkileşim tasarımı yöntemlerine sahip olacaklardır.

Diğer roller ortak bir perspektif kazanacaklar ve eğer tüketici rollerini canlandırıyorsa, yöntemler aracılığıyla üretilen iş ürünlerinden nasıl yararlanacaklarını öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği

Proje kapsamının stratejik olarak belirlenmesi, aklanması ve paydaşlar arasındaki fikir birliğinin sağlanması,


Gereksinim Yönetimi Planının hazırlanması,


Proje vizyonu, Paydaş analizi, Üst seviye gereksinimlerin belirlenmeleri ve önceliklendirilmeleri,


Öncelik gruplarının kademeli olarak detaylı gereksinimlerinin çıkarılmaları,


Olay Tablosu çalışması, Fayda analizi, Aktör ve Aktör Deneklerinin ilişkileri, Aktör ve Persona ilişkileri,


Senaryo detaylarının hazırlanma teknikleri, Fayda detaylarının dokümante edilmesi ve gereksinime dönüştürülmeleri, Gereksinimler arası ilişkiler ve izlenebilirlik,


Fayda Haritası tekniğii Fayda analizi çalışmalarının grup bazlı anlatımı ve savunmalarının yapılması, Fayda analizi çalışmalarının format ve içerik olarak grup bazlı gözden geçirmelerinin yapılması,


Sistemin duruma göre değişen davranışlarının analizinin yapılması,


Fonksiyonel olmayan gereksinimlerin eklenerek eksiksiz Yazılım Gereksinim Dokümantasyonunun ortaya çıkarılması,


Proje sözlüğü, İş Kuralları ve Uygulama Mesaj Envanteri çalışmalarının eklenmesi,


Kullanıcı Etkileşim Modelinin oluşturulması ve Etkileşim Tasarımının yapılması, Tasarım olarak algılanmayacak Arayüz Prototiplerinin oluşturulması.

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön