Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, eğitmen liderliğindeki Google BigQuery SQL eğitim kursu, katılımcılara Google BigQuery bulut veri ambarını sorgulamak için temel ve gelişmiş SQL öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Temel SQL işlevlerini,

WHERE yan tümcesini,

Farklı ve Gruplama Ölçütünü,

Toplamayı,

Katılırı,

Tarih ve saat işlevlerini,

Biçim işlevlerini,

Analiz ve pencere işlevlerini,

Geçici tabloları,

Alt sorguları,

Veri sorgulamayı,

Görüntülemeyi.

Eğitim İçeriği

SQL'in Temelleri
SELECT * Tablodaki Tüm Sütunları Döndürür
Tablodaki Belirli Sütunları SEÇİN
Boş değerler
Büyük Sıralama - Küçük Sıralama
Adlar ve Sayılar kullanan Çoklu Sıralama Anahtarları
Ad ve Numaraların Karışımını kullanarak SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ
Türler Alfabetiktir, Mantıksal DEĞİLDİR
Mantıksal Olarak Sıralamak İçin Değerli Bir CASE İfadesi Kullanma
Mantıksal Olarak Sıralamak İçin Aranan Bir CASE İfadesi Kullanma
Bir Sütun Adı ALIAS nasıl yapılır
Bir Rapor Başlığında Büyük Harfler Nasıl Elde Edilir
ALIAS Cümleleri Hatalarında Boşlukları Kullanma
NEREDE ve SİPARİŞ TARAFINDAN YERLEŞTİRME'de Takma Ad Kullanma
Eksik Virgül, Yanlışlıkla Takma Ad haline gelebilir
Limit ve Offset
Yorumlar

WHERE Maddesi
WHERE Cümlesi Geri Dönen Satırları sınırlar
Karakter Verileri için Tek Tırnak veya Çift Tırnak Kullanılır
Hatırlatma: ALIAS Cümleleri Hatalarında Boşluk Kullanma
WHERE Tümcesinde ALIAS Sütunu Kullanma
Sayıların Tek Tırnak İhtiyacı Yok
Eşitliği Kullanarak Boş Değerleri Aramak Hiçbir Şey Vermez
Boş Değerleri Kontrol Etmek İçin IS NULL Kullanın
NULL Değerleri Sorgulamak için IS NOT NULL kullanın
Büyüktür veya Eşittir (> =) kullanma
VE WHERE Maddesinde
Sorun giderme
Sorun Giderme VE
VEYA WHERE Maddesinde
Sorun Giderme VEYA
Neden VEYA Her Defasında Sütun Adını Kullanmalı?
Karakter Verisinde Sorun Giderme
Öncelik Sırası nedir?
Öncelik Sırasını değiştirmek için Parantezleri Kullanma
VEYA Yerine Giriş Listesi Kullanma
BETWEEN Statement

Distinct Vs. Gruplama Ölçütü
Distinct Command
Farklı ve GRUPLAMA

Toplama
Beş Küme
Veri Türünü Yayınlama
Toplamalarda Sorun Giderme
Toplamalar ve Normal Sütunlar Karıştığında GRUPLAMA
GROUP BY Grup Başına Bir Satır Gönderir
GROUP BY dept_no veya GROUP BY 1 aynı şey
WHERE ile Satırları Sınırlandırma ve Performansı İyileştirme
Toplamadaki Madde, gereksiz Hesaplamaları sınırlandırır
Anahtar Kelime VARLIK, Toplamaları Tamamlandıktan sonra Toplamaları test eder

Masalara Katılma
NexusCore Sunucuları - Kontrol Ağı ve Veri Taşıma
Geleneksel Sözdizimini Kullanan İki Tablalı Birleştirme
Tablo Diğer Adları ile ANSI Olmayan Sözdizimi kullanan iki tablalı bir birleştirme
Tüm Sütunları Tam Olarak Nitelendirebilirsiniz
ANSI Sözdizimi kullanılarak iki tablalı birleştirme
Her iki Sorgu da aynı Sonuçlara ve Performansa sahip
Sol dış katılma
Sol Dış Birleştirme Sonuçları
Sağ Dış Birleştirme
Sağ Dış Birleşim Örneği ve Sonuçlar
Tam Dış Birleştirme
Tam Dış Birleşim Sonuçları
Hangi Tablolar Solda, Hangileri Sağda?
Ek VE Maddesi ile DAHİLİ BİRLEŞTİRME
ANSI INNER JOIN ile Ek VE Maddesi
Ek WHERE Maddesi ile ANSI INNER JOIN
Ek WHERE Maddesi ile OUTER JOIN
Ek VE Maddesi ile DIŞ BİRLEŞTİRME
DREADED Ürün Katılımı
DREADED Ürün Katılım Sonuçları
Geleneksel Sözdizimi ile Kartezyen Ürün Birleşimi
ANSI Sözdizimi ile Kartezyen Ürün Birleştirme
CROSS JOIN
Öz Birleştirme
ANSI Sözdizimi ile Kendi Kendine Birleştirme
Bir İlişkili Tablo, İki Tabloyu Birleştiren Bir Köprüdür
Beş Masalı Birleştirme - Mantıksal Sigorta Modeli

Tarih ve saat
Nexus'un Google BigQuery Ağacı
Geçerli tarih
Current_Date ve Current_Timestamp
Bir Tarihten Ekleme veya Çıkarma
Bir Tarihten Gün Ekleme veya Çıkarma
TARİH
ZAMAN
TARİH Biçimlendirme için Destek Öğeleri
EXTRACT Komutu
DATES ve TIME tarihinden EXTRACT
Ayıklama Seçenekleri
Zaman ve Zaman Damgasını Çıkarın
STRING Zaman Damgası
Başka bir Datediff Örneği
DATE_TRUNC
TIME_TRUNC
TIMESTAMP_TRUNC
SON GUN
DATE_ADD
TIME_ADD
TIMESTAMP_ADD
DATE_SUB
TIME_SUB
TIMESTAMP_SUB
Ay Boyunca Akıllıca Hileler
Current_Date'in Artık Yıl olup olmadığını belirleme
Current_Timestamp'ın Artık Yıl olup olmadığını belirleme

Analitik
Nexus Super Join Builder, SQL'i Otomatik Olarak Oluşturur
Satır numarası
Class_code Başına En İyi İki Öğrenciyi Bulun
RANK
Kümülatif Toplam
PARTITION BY İfadesi ile Sıfırlama
Bölümlere Göre Toplamlar ve Alt Toplamlar
Hareketli Toplam
Hesaplamayı Sıfırlayarak Bölme
Hareketli ortalama
İfadeye Göre Bölüm
ANSI OLAP'ı Sıfırlayarak Bölme
Hareketli Fark
MIN ile Sonraki Satırda Bir Sütunun Değerini Bulma
MIN ve PARTITION BY ile Sonraki Satır Değeri Bulma
MAX Kullanarak Sonraki Tarihi Bulmak
Gelecek Satırlarda Bir Sütunun Birden Çok Değerini Bulma
SAYI BAZI
MAX OVER ve MIN OVER
Farklı Pencereleme Seçenekleri
Ntile Nasıl Çalışır?
Nicelikleri Kullanma (Dörtlü Bölümler)
Bölmeli NTILE
Bir Bölüm ve Türetilmiş Tablo ile NTILE
FIRST_VALUE kullanılıyor
Last_Value
LEAD'i 2 Ofset ve PARTITION ile Kullanma
LAG kullanma
CUME_DIST
GÜNCEL SATIR VE SINIRSIZ TAKİP
Farklı Pencereleme Seçenekleri
HERHANGİ BİR DEĞER

Geçici Tablolar
Bir Veritabanının Tamamını Google BigQuery'ye Taşıma
Türetilmiş Bir Tablo OLUŞTURMA
Türetilmiş Tabloyu Adlandırma
WITH Komutu Kullanarak Türetilmiş Bir Tablo OLUŞTURMA
İki Farklı Teknikle Türetilmiş Sorgu Örnekleri
En Çok Türetilmiş Tablolar Diğer Tablolara Katılmak İçin Kullanılır
Türetilmiş Bir Tablonun Üç Bileşeni
Bu Türetilmiş Tabloyu Görselleştirin
WITH Sözdizimini Kullanan Birleştirme Örneğimiz
Tek Bir Sorguda İki Türetilmiş Tablo Örneği
WITH Kullanan İki Türetilmiş Tablo Örneği
İfadeleri Seçin
UNION ALL Kullanarak İfade Seçin
UNION ALL Kullanan Başka Bir Seçimli İfade

Alt sorgular
Nexus Verileri Her Sisteme ve Her Sistemden Taşıyor
Bir IN Listesi, bir Alt Sorguya çok benzer
Bir IN Listesinde Asla Yineleme Olmaz - Tıpkı Bir Alt Sorgu gibi
Bir IN Listesi Kopyaları Yoksayır
Alt sorgu
Temel Bir Alt Sorgunun Nasıl Çalıştığına İlişkin Üç Adım
Bunlar Eşdeğer Sorgulardır
Alt Sorgudan Belirlenen Son Cevap
Alt Sorgu mu yoksa Birleştirme mi kullanmalısınız?
Bir İlişkili Alt Sorgunun Temelleri
En İyi Sorgu her zaman ilk olarak bir İlişkili Alt Sorguda çalışır
İlişkili Alt Sorgu Örneği ve Türetilmiş Tablo ile Birleştirme
NOT IN Subquery, Boş Değerler Mevcut Olduğunda Hiçbir Şey Döndürmez
Null Değerlere Sahip Bir NOT IN Alt Sorgusunu Düzeltme
İlişkili Varlıkları Kullanma
İlişkili Bir Varoluş Nasıl Eşleşir?
İlişkili MEVCUT DEĞİL

Teller
Nexus Yanıt Setlerinizi Döndürür
UPPER ve alt Fonksiyonlar
Uzunluk Komutu Karakterleri Sayar
Char_Length Komutu Karakterleri Sayar
TRIM Komutu hem Öndeki hem de Sondaki Alanları düzeltir
RTRIM ve LTRIM Komutu Boşlukları Kırpıyor
Birleştirme
SUBSTR ve SUBSTRING Komutları
STRPOS Komutanlığı bir Harf Konumu bulur
LPAD ve RPAD
DEĞİŞTİR İşlevi
STARTS_WITH İşlevi
ENDS_WITH İşlevi
Initcap İşlevi
Tekrarlama İşlevi
SPLIT İşlevi
TRANSLATE İşlevi
ASCII İşlevi
UNICODE İşlevi
Ters Dize İşlevi
RIGHT İşlevi
SOL ve SAĞ İşlevleri
Bir Ses Bulmak için SOUNDEX Fonksiyonu
Java Script Nesne Gösterimi (JSON)
Normal ifade
DEĞİŞTİR İşlevi

Verileri Sorgulama
Bir Tablo Oluşturmak İçin Bir Yanıt Setini Herhangi Bir Sisteme Sürükleyin
IFNULL
COALESCE Komutanlığı
COALESCE, bu CASE İfadesine Eşdeğerdir
EĞER
Değerli Vaka ve Aranan Vaka
Aranan Vakayı ve Değerli Vakayı Birleştirme
Yatay Kasa almak için bir numara
ORDER BY
ORDER BY

Görüntüleme
Excel'e Üretim Tablolarıyla Katılın
Görüşlerin Temelleri
Hassas Sütunları Kısıtlamak İçin Basit Bir Görünüm Oluşturma
Satırları Kısıtlamak İçin Basit Bir Görünüm Oluşturma
Tabloları Bir Araya Getirmek İçin Görünüm Oluşturma
Görünümler için Temel Kurallar
Görünüm Nasıl Değiştirilir
Bir Görünümdeki SİPARİŞ Kuralına Göre İstisna
Görünümdeki Türetilmiş Sütunlar Sütun Diğer Adı İçermelidir
Çoğu Takma Adlandırmanın Yapıldığı Standart Yöntem

Operatörleri Ayarla
Masaüstü ve Sunucu Bir Olarak Çalıştığında
Operatörleri Ayarla
Kural 1: Her iki SEÇİM Listesinde Eşit Sütun Sayısı
Kural 2: Tüm Takma Adlandırmadan En İyi Sorgu Sorumludur
Kural 3: Alt Sorgu, ORDER BY İfadesini yapar
Kesişim Mücadelesi
UNION ALL ve Literals kullanma
Harika Numara: Set Operatörünüzü Türetilmiş Bir Tabloya Yerleştirin
EXCEPT'in nasıl çalıştığına dair harika bir örnek
Öncelik Sırasını Parantezlerle Değiştirme

Tablolar Oluşturma
Google BigQuery Veri Türleri (1/3)
Google BigQuery Veri Türleri (2/3)
Google BigQuery Veri Türleri (3/3)
Temel Tablo Oluşturma
MEVCUT DEĞİLSE
OLUŞTUR VEYA DEĞİŞTİR
Float64 - Sayısal
Bölümlendirilmiş Tablo Seçenekleri
Tarih Bölümlendirilmiş Tablo
Saate Göre Zaman Damgası Bölümlendirilmiş Tablo
Zaman Damgası Güne Göre Bölümlendirilmiş Tablo
Aylara Göre Zaman Damgası Bölümlendirilmiş Tablo
Yıllara Göre Zaman Damgası Bölümlendirilmiş Tablo
Tamsayıya Göre Zaman Damgası Bölümlendirilmiş Tablo
Tablo Kümeleme

Veri Manipülasyon Dili (DML)
INSERT Sözdizimi # 1
INSERT Sözdizimi # 2
Birden Çok Satır İçeren INSERT Örneği
Bir Tabloya Boş Değerler Ekleme
INSERT / SELECT Komutu
Bir Veri Martı Oluşturmak için EKLEYİN / SEÇİN
GÜNCELLEME Örnekleri
Bir Tablodaki Satırları Silme

İstatistiksel Toplama İşlevleri
İstatistik Tablosu
STDDEV_POP İşlevi
STDDEV
STDDEV_SAMP İşlevi
VAR_POP İşlevi
VAR_SAMP İşlevi
Varyans
CORR İşlevi
COVAR_POP İşlevi
COVAR_SAMP İşlevi
ARRAY_AGG
ARRAY_AGG Örnekler
Diğer ARRAY_AGG Örnekleri
APPROX_COUNT_DISTINCT

Matematiksel Fonksiyonlar
Örnek Matematiksel Fonksiyonlar
Sayısal Manipülasyon İşlevleri
ABS
ACOS
DE OLDUĞU GİBİ
Tavan
Zemin
COS
DIV
tecrübe
LN
LOG
MOD
GÜÇ
YUVARLAK
İŞARET
SQRT
TRUNC

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön