Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Google Cloud ile Mimari: Tasarım ve Süreç eğitimi, katılımcılara kanıtlanmış tasarım kalıplarını kullanarak Google Cloud'da son derece güvenilir ve verimli çözümler oluşturmayı öğretir.

Hedefler:

 • Araç seti soruları, teknikleri ve tasarım konuları uygulamayı

 • Uygulama gereksinimlerini tanımlayın ve bunları objektif olarak KPI'lar, SLO'lar ve SLI'lar olarak ifade etmeyi

 • Doğru mikro hizmet sınırlarını bulmak için uygulama gereksinimlerini ayrıştırmayı

 • Modern, otomatik dağıtım ardışık düzenleri kurmak için Google Cloud geliştirici araçlarından yararlanmayı

 • Uygulama gereksinimlerine göre uygun Bulut Depolama hizmetlerini seçmeyi

 • Mimar bulut ve hibrit ağlarını

 • Maliyetle temel performans ölçümlerini dengeleyen güvenilir, ölçeklenebilir, dayanıklı uygulamalar uygulamayı

 • Uygulamalarınız için doğru Google Cloud dağıtım hizmetlerini seçmeyi

 • Bulut uygulamaları, verileri ve altyapısının güvenliğini sağlamayı

 • Google Cloud araçlarını kullanarak hizmet düzeyindeki hedefleri ve maliyetleri izlemeyi

Topics:

 • Giriş
  Hizmetin Tanımlanması

  • Kullanıcıları roller ve kişilikler açısından tanımlayın

  • Kullanıcı hikayeleriyle nitel gereksinimleri yazın

  • Temel performans göstergelerini (KPI'lar) kullanarak nicel gereksinimleri yazın

  • SLO'lar ve SLI'lar kullanarak KPI'ları değerlendirin

  • SMART kriterlerini kullanarak uygulama gereksinimlerinin kalitesini belirleyin

 • Mikro Hizmet Tasarımı ve Mimarisi

  • Monolitik uygulamaları mikro hizmetlere ayırın

  • Uygun mikro hizmet sınırlarını tanıyın

  • Ölçeklenebilirliği ve güvenilirliği optimize etmek için durum bilgili ve durum bilgisiz hizmetler mimarisi

  • 12 faktörlü en iyi uygulamaları kullanarak hizmetleri uygulayın

  • İyi tasarlanmış bir REST mimarisi uygulayarak gevşek bağlı hizmetler oluşturun

  • Tutarlı, standart RESTful hizmet API'leri tasarlayın

 • DevOps Otomasyonu

  • CI / CD ardışık düzenlerini kullanarak hizmet dağıtımını otomatikleştirin

  • Kaynak ve sürüm kontrolü için Cloud Source Repositories'den yararlanın

  • Cloud Build ve derleme tetikleyicileriyle derlemeleri otomatikleştirin

  • Google Container Registry ile kapsayıcı görüntülerini yönetin

  • Deployment Manager ve Terraform'u kullanarak kodla altyapı oluşturun

 • Depolama Çözümlerini Seçme

  • Kullanım senaryosu, dayanıklılık, kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve maliyete göre uygun Google Cloud veri depolama hizmetini seçin

  • Cloud Storage ile ikili verileri depolayın

  • Cloud SQL ve Spanner kullanarak ilişkisel verileri depolayın

  • Firestore ve Cloud Bigtable kullanarak NoSQL verilerini depolayın

  • Memorystore kullanarak hızlı erişim için verileri önbelleğe alın

  • BigQuery kullanarak bir veri ambarı oluşturun

 • Google Cloud ve Hibrit Ağ Mimarisi

  • Maliyet, güvenlik ve performansı optimize etmek için VPC ağları tasarlayın

  • Hizmetlere erişim sağlamak için küresel ve bölgesel yük dengeleyicileri yapılandırın

  • Daha düşük gecikme süresi sağlamak ve ağ çıkışını azaltmak için Cloud CDN'den yararlanın

  • Cloud Network Intelligence Center'ı kullanarak ağ mimarisini değerlendirin

  • Eşleme ve VPN kullanarak ağları bağlayın

  • Cloud Interconnect kullanarak Google Cloud ve şirket içi veri merkezleri arasında karma ağlar oluşturun

 • Uygulamaları Google Cloud'a Dağıtma

  • Uygulamalarınız için uygun Google Cloud dağıtım hizmetini seçi

  • Örnek Şablonları ve Grupları kullanarak ölçeklenebilir, dayanıklı altyapıyı yapılandırın

  • Kubernetes ve GKE'yi kullanarak mikro hizmet dağıtımlarını düzenleyin

  • Hizmet olarak tamamen otomatik bir platform (PaaS) için App Engine'den yararlanın

  • Cloud Functions'ı kullanarak sunucusuz uygulamalar oluşturun

 • Güvenilir Sistemler Tasarlamak

  • Kullanılabilirlik, dayanıklılık ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerini karşılayacak tasarım hizmetleri

  • Tek arıza noktalarından, ilişkili arızalardan ve kademeli arızalardan kaçınarak hataya dayanıklı sistemler uygulayın

  • Devre kesici ve kesilmiş üstel geri çekilme tasarım modelleriyle aşırı yük arızalarını önleyin

  • Geç silme ile esnek veri depolama tasarlayın

  • Maliyet / risk analizini kullanarak felaket senaryolarını analiz edin ve felaket kurtarma için plan yapın

 • Güvenlik

  • Endişelerin ayrılması, en az ayrıcalık ilkesi ve düzenli denetimler gibi en iyi uygulamaları kullanarak güvenli sistemler tasarlayın

  • Güvenlik açıklarının belirlenmesine yardımcı olması için Cloud Security Command Center'dan yararlanın

  • Kurumsal politikaları ve klasörleri kullanarak bulut yönetimini basitleştirin

  • IAM rolleri, Kimliğe Duyarlı Proxy ve Kimlik Platformunu kullanarak kişilerin güvenliğini sağlayın

  • Hizmet hesaplarını kullanarak makinelere ve süreçlere göre kaynaklara erişimi ve yetkilendirmeyi yönetin

  • Özel IP'ler, güvenlik duvarları ve Özel Google Erişimi ile güvenli ağlar

  • Cloud DNS ve Cloud Armor'dan yararlanarak DDoS saldırılarını azaltın

 • Bakım ve İzleme

  • Sıralı güncellemeleri, mavi / yeşil dağıtımları ve canary sürümlerini kullanarak yeni hizmet sürümlerini yönetin

  • Google Cloud fiyat hesaplayıcıyı ve faturalandırma raporlarını kullanarak ve fatura verilerini analiz ederek hizmet maliyetini tahmin edin, izleyin ve optimize edin

  • Hizmetlerinizin Bulut İzleme ve Kontrol Panellerini kullanarak SLO'larını karşılayıp karşılamadığını gözlemleyin

  • Hizmetin kullanılabilirliğini belirlemek için Çalışma Süresi Kontrollerini kullanın

  • Bulut İzleme Uyarılarını kullanarak hizmet kesintilerine müdahale edin

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön