Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Google Cloud Temelleri: Temel Altyapı eğitimi, katılımcılara Google Cloud ürün ve hizmetlerine genel bir bakış sağlar ve onlara bulut tabanlı çözümleri iş stratejilerine nasıl dahil edeceklerini öğretir.

Hedefler:

 • Google Cloud ürün ve hizmetlerinin amacını ve değerini belirlemeyi

 • Google Cloud hizmetleriyle etkileşim kurmayı

 • Müşterilerin Google Cloud'u kullanma yollarını açıklamayı

 • Google App Engine, Google Kubernetes Engine ve Google Compute Engine dahil olmak üzere Google Cloud'daki uygulama dağıtım ortamları arasından seçim yapın ve bunları kullanmayı

 • Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, Google Cloud Bigtable ve Google Cloud Datastore dahil Google Cloud depolama seçeneklerinden birini seçmeyi ve kullanmayı

 • Analiz için Google'ın yönetilen veri ambarı olan BigQuery'yi kullanmayı

 • Şablonlar aracılığıyla bulut kaynakları oluşturmak ve yönetmek için Google'ın aracı olan Cloud Deployment Manager'ı kullanmayı

 • Google'ın izleme, günlük kaydı ve teşhis sistemi olan Google Stackdriver'dan yararlanmayı

Topics:

 • Google Cloud Platform ile tanışın

  • Google Cloud Platform'un Avantajları

  • Varlık noktaları, veri merkezleri, bölgeler ve bölgeler dahil olmak üzere Google'ın ağ altyapısının bileşenleri.

  • Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) ve Hizmet Olarak Platform (PaaS)

 • Google Cloud Platform'a Başlarken

  • Google Cloud Platform'daki projeler

  • Kimlik ve Erişim Yönetimi için kullanım örnekleri

  • Google Cloud Platform ile etkileşim yöntemleri

 • Buluttaki Sanal Makineler ve Ağlar

  • Google Compute Engine'in amacını ve kullanım örneklerini belirleyin.

  • Çeşitli Google Cloud Platform ağ iletişimini ve operasyon araçlarını ve hizmetlerini anlayın.

 • Bulutta Depolama

  • Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, Google Cloud Bigtable ve Google Cloud Datastore için kullanım örnekleri

  • Google Cloud Platform'da depolama seçenekleri

 • Containers in the Cloud

  • Bir konteynerin kavramı ve kullanımları

  • Google Kubernetes Engine ve Kubernetes için kullanım örnekleri

 • Buluttaki Uygulamalar

  • Google App Engine için kullanım örnekleri

  • App Engine Standart ortamını App Engine Esnek ortamıyla karşılaştırın

  • Google Cloud Endpoints için kullanım örnekleri

 • Bulutta Geliştirme, Dağıtım ve İzleme

  • Yazılım geliştiricilerin kaynak kodlarını barındırmaları için seçenekler

  • Kaynakların şablon tabanlı oluşturulması ve yönetimi

  • Entegre izleme, uyarı ve hata ayıklama

 • Bulutta Büyük Veri ve Makine Öğrenimi

  • Google Cloud büyük veri ve makine öğrenimi platformlarındaki ürünler ve hizmetler için kullanım örnekleri

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön