Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Google Cloud'da Ağ Oluşturma eğitimi, katılımcılara Google Cloud'daki ağ seçenekleri hakkında geniş bir genel bakış sunar ve onlara Google Cloud ağ teknolojilerini nasıl dağıtacaklarını öğretir.

Hedefler:

 • Google Sanal Özel Bulut (VPC) ağları, alt ağları ve güvenlik duvarları dahil olmak üzere Google Cloud ağ iletişimi teknolojilerini dağıtmayı

 • Ağlar arasında ara bağlantılarını

 • Yük dengelemeyi yapılandırmayı

 • Cloud DNS, Cloud CDN ve Cloud NAT'den yararlanmayı

 • Deployment Manager veya Terraform ile ortak ağ tasarım modellerini ve otomatik dağıtımı kullanmayı

Topics:

 • Giriş
  Google Cloud VPC Ağ İletişimi Temelleri

  • Ağların projelere ait olduğunu hatırlayın

  • Varsayılan, otomatik ve özel ağlar arasındaki farklar

  • Ağlar ve alt ağlar oluşturun

  • IPv4 adreslerinin Compute Engine örneklerine nasıl atandığını açıklayın

  • Google Cloud DNS kullanarak alan adlarını yayınlayın

  • IP takma adlarıyla Compute Engine örnekleri oluşturun

  • Birden çok sanal ağ ile Compute Engine örnekleri oluşturun

 • VPC Ağlarına Erişimi Kontrol Etme

  • IAM politikalarının VPC ağlarını nasıl etkilediğini ana hatlarıyla belirtin

  • Hizmet hesaplarını kullanarak ağ kaynaklarına erişimi kontrol edin

  • Etiket tabanlı güvenlik duvarı kurallarıyla Compute Engine örneklerine erişimi kontrol edin

 • Projeler arasında Ağ Paylaşımı

  • Paylaşılan VPC'yi yapılandırmak için genel iş akışı

  • Ağ kaynaklarının yönetilmesine izin veren IAM rolleri arasında ayrım yapın

  • İlgisiz VPC Ağları arasında eşlemeyi yapılandırın

  • Paylaşılan VPC'yi ne zaman ve VPC Ağ Eşlemesini ne zaman kullanacağınızı hatırlayın

 • Yük dengeleme

  • Çeşitli yük dengeleme hizmetlerini hatırlayın

  • Katman 7 HTTP (S) yük dengelemeyi yapılandırın

  • Cloud Armor ile IP trafiğini beyaz ve kara listeye alın

  • Cloud CDN ile içeriği önbelleğe alın

  • Katman 4 TCP veya SSL proxy yük dengeleme

  • Bölgesel ağ yükü dengeleme.

  • Dahili yük dengelemeyi yapılandırın

  • Google Cloud yük dengeleyicileri için IPv6 İnternet bağlantısını etkinleştirme seçeneklerini hatırlayın

  • Hangi Google Cloud yük dengeleyicinin ne zaman kullanılacağını belirleyin

 • Hibrit Bağlantı

  • Altyapınızı Google Cloud'a bağlamak için kullanılabilen Google Cloud ara bağlantı ve eşleme hizmetlerini geri çağırın

  • Özel Ara Bağlantı ve İş Ortağı Ara Bağlantısı

  • Özel Ara Bağlantıyı yapılandırmak için iş akışı.

  • Cloud Router ile VPN üzerinden bağlantı kurun

  • Hangi Google Cloud ara bağlantı hizmetinin ne zaman kullanılacağı

  • Doğrudan Eşleme ve İş Ortağı Eşleme

  • Hangi Google Cloud eşleme hizmetinin ne zaman kullanılacağını belirleyin

 • Ağ Fiyatlandırması ve Faturalandırma

  • Ağ özelliklerinin nasıl ücretlendirildiğini anlayın.

  • Harcamayı optimize etmek için Ağ Hizmeti Katmanlarını kullanın.

  • Hangi Ağ Hizmeti Katmanının ne zaman kullanılacağını belirleyin.

  • Ağ harcamalarını anlamak için etiketlerin kullanılabileceğini hatırlayın.

 • Ağ Tasarımı ve Dağıtımı

  • Ortak ağ tasarım modelleri

  • Yalnızca dahili IP adreslerine sahip sanal makine örneklerinden belirli Google Cloud hizmetlerine erişime izin vermek için Özel Google Erişimini yapılandırın

  • Örneklerinizi genel IP adreslerinin internete erişimi olmadan sağlamak için Cloud NAT'ı yapılandırın

  • Deployment Manager veya Terraform kullanarak ağların dağıtımını otomatikleştirin

  • Cloud Marketplace kullanarak ağ çözümlerini başlatın

 • Ağ İzleme ve Sorun Giderme

  • Ağ hizmetleriniz için çalışma süresi kontrollerini, uyarı politikalarını ve çizelgeleri yapılandırın

  • Ağ trafiği davranışını günlüğe kaydetmek ve analiz etmek için VPC Akış Günlüklerini kullanın

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön