Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Google Cloud'da TensorFlow ile Makine Öğrenimi eğitimi, katılımcılara TensorFlow'da ölçeklenen dağıtılmış makine öğrenimi (ML) modellerinin nasıl yazılacağını öğretir.

Hedefler:

 • Bir işletme kullanım örneğini makine öğrenimi sorunu olarak çerçevelendirmeyi

 • Genelleme yapabilen makine öğrenimi veri kümeleri oluşturmayı

 • TensorFlow kullanarak makine öğrenimi modellerini uygulamayı

 • Gradyan iniş parametrelerinin doğruluk, eğitim hızı, seyreklik ve genelleme üzerindeki etkisini anlamayı

 • Dağıtılmış TensorFlow modelleri oluşturun ve işletime almayı

 • Özellikleri temsil etmeyi ve dönüştürmeyi

Topics:

 • Giriş
  Google Makine Öğrenimini Nasıl Yapar?

  • Makine öğrenimi etrafında bir veri stratejisi geliştirin

  • Daha sonra bir ML lensiyle yeniden tasarlanan kullanım örneklerini inceleyin

  • Makine öğreniminin güçlendirebileceği önyargıları tanıma

  • Makine öğrenimi yapmak için Google Cloud Platform araçlarından ve ortamından yararlanın

  • Sık karşılaşılan güçlüklerden kaçınmak için Google'ın deneyimlerinden ders alın

  • Çevrimiçi ortak çalışma not defterlerinde veri bilimi görevlerini gerçekleştirin

  • Cloud Datalab'den önceden eğitilmiş makine öğrenimi modellerini çağırın

 • Makine Öğrenimine Giriş

  • Derin öğrenmenin şu anda neden popüler olduğunu belirleyin

  • Kayıp işlevlerini ve performans ölçütlerini kullanarak modelleri optimize edin ve değerlendirin

  • Makine öğreniminde ortaya çıkan yaygın sorunları azaltın

  • Tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir eğitim, değerlendirme ve test veri kümeleri oluşturun

 • TensorFlow'a Giriş

  • TensorFlow'da makine öğrenimi modelleri oluşturun

  • Sayısal sorunları çözmek için TensorFlow kitaplıklarını kullanın

  • Sık karşılaşılan TensorFlow kod tuzaklarında sorun giderme ve hata ayıklama

  • Bir ML modeli oluşturmak, eğitmek ve değerlendirmek için tf_estimator'ı kullanın

  • Cloud ML Engine ile ML modellerini uygun ölçekte eğitin, dağıtın ve üretime geçirin

 • Özellik Mühendisliği

  • Ham verileri özellik vektörlerine dönüştürün

  • Cloud Dataflow ile ön işlem yapın ve yeni özellik ardışık düzenleri oluşturun

  • Özellik çaprazları oluşturup uygulayın ve etkilerini değerlendirin

  • Özellik mühendisliği için TensorFlow Transform kodunu yazın

 • ML Sanatı ve Bilimi

  • Hiperparametre ayarlama ile model performansını optimize edin

  • Sinir ağlarıyla denemeler yapın ve performansa ince ayar yapın

  • Katman yerleştirme ile ML modeli özelliklerini geliştirin

  • Özel Tahmin Aracı ile yeniden kullanılabilir özel model kodu oluşturun

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön