Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Google Compute Engine ile Mimari eğitim kursu, katılımcılara Compute Engine'e odaklanarak Google Cloud tarafından sağlanan kapsamlı ve esnek altyapı ve platform hizmetlerinden en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını öğretir

Hedefler:

 • VPC ağlarını ve sanal makineleri yapılandırmayı

 • Kaynaklar için Kimlik ve Erişim Yönetimini yönetmeyi

 • GCP'de veri depolama hizmetlerini uygulamayı

 • GCP kaynaklarının faturalandırılmasını yönetmeyi ve incelemeyi

 • Stackdriver hizmetlerini kullanarak kaynakları izlemeyi

 • Altyapınızı GCP'ye bağlamayı

 • Sanal makine örnekleri için yük dengeleyicileri ve otomatik ölçeklendirmeyi yapılandırmayı

 • GCP altyapı hizmetlerinin dağıtımını otomatikleştirmeyi

 • GCP'de yönetilen hizmetlerden yararlanmayı

Topics:

 • Google Cloud'a Giriş

  • Google Cloud ile etkileşim kurmanın farklı yolları

  • Cloud Console ve Cloud Shell'i kullanın

  • Cloud Storage paketleri oluşturun.

  • Çözümleri dağıtmak için Google Cloud Marketplace'i kullanın

 • Sanal Ağlar

  • Google Cloud'da VPC nesnelerini listeleyin

  • Farklı VPC ağ türleri arasında ayrım yapın

  • VPC ağlarını ve güvenlik duvarı kurallarını uygulayın

  • Özel Google Erişimi ve Cloud NAT uygulayın

 • Sanal makineler

  • Sanal makineler için CPU ve bellek seçenekleri

  • Sanal makineler için disk seçenekleri

  • Sanal makine fiyatlandırması ve indirimleri

  • Sanal makine örnekleri oluşturmak ve özelleştirmek için Compute Engine'i kullanın

 • Bulut IAM

  • Cloud IAM kaynak hiyerarşisini tanımlayın

  • Farklı IAM rolü türlerini açıklayın

  • Farklı IAM üye türlerini hatırlayın

  • Cloud IAM kullanarak kaynaklar için erişim denetimi uygulayın

 • Depolama ve Veritabanı Hizmetleri

  • Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Spanner, Cloud Firestore ve Cloud Bigtable arasında ayrım yapın

  • Gereksinimlerinize göre bir veri depolama hizmeti seçin

  • Veri depolama hizmetlerini uygulayın

 • Kaynak yönetimi

  • Bulut kaynak yöneticisi hiyerarşisi

  • Kotalar Google Cloud müşterilerini nasıl korur?

  • Kaynakları düzenlemek için etiketleri kullanın

  • Google Cloud'da bütçe uyarılarının davranışı

  • BigQuery ile fatura verileri

 • Kaynak İzleme

  • İzleme, günlük kaydı, hata raporlama, izleme ve hata ayıklama hizmetlerini açıklayın

   Cloud Monitoring ile kaynaklar için grafikler, uyarılar ve çalışma süresi kontrolleri oluşturun

  • Hataları belirlemek ve düzeltmek için Cloud Debugger'ı kullanın

 • Bağlantılı Ağlar

  • Altyapınızı Google Cloud'a bağlamak için kullanılabilen Google Cloud ara bağlantı ve eşleme hizmetleri

  • Belirli durumlarda hangi Google Cloud ara bağlantı veya eşleme hizmetinin kullanılacağını belirleyin

  • VPN ağ geçitleri oluşturun ve yapılandırın

  • Paylaşılan VPC ne zaman kullanılmalı ve VPC Ağ Eşlemesi ne zaman kullanılmalıdır?

  • Yük Dengeleme ve Otomatik Ölçeklendirme

 • Yük dengeleme hizmetleri

  • Belirli durumlarda hangi Google Cloud yük dengeleyicinin kullanılacağını belirleyin

  • Otomatik ölçeklendirme davranışı

  • Yük dengeleyicileri ve otomatik ölçeklendirmeyi yapılandırın

 • Altyapı Modernizasyonu

  • Deployment Manager veya Terraform kullanarak Google Cloud hizmetlerinin dağıtımını otomatikleştirin

  • Google Cloud Marketplace'in ana hatlarını belirleyin.

 • Yönetilen Hizmetler

  • Google Cloud'da veri işleme için yönetilen hizmetler

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön