Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Bu Görsel ve Etkileşim Tasarımı İlkeleri eğitimi, katılımcılara görsel ve etkileşim tasarım ilkelerinin temel ilkelerini ve bunları kendi UX zorluklarına nasıl uygulayacaklarını öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar aşağıdakilerin nasıl yapıldığını öğreneceklerdir:

Tasarım temellerini uygulamayı
Uygulama yoluyla sistem düşüncesi geliştirmeyi
Etkileşimli ekiplerle iletişim kurmayı
Müşteri markasından gelen varlıkları analiz etmeyi ve detayların önemini araştırmayı

Eğitim İçeriği

Giriş
Detaylar İçin Tasarım
Gestalt ilkeleri ve kullanıcı merkezli tasarım
Kompozisyon, düzen, ritim ve mekan
Web tipografi ve İkonografi
Renk teorisi, anlamsal ve duygusal örnekler
El ele çalışması
Web'den bir tasarım seçin, çalışmasını sağladığına inandığınız ayrıntıları tanımlayın
Genel bakıştan ilkeleri uygulayarak nasıl geliştirilebileceği konusunda önerilerde bulunun
Mevcut bir Macy'nin sorun alanından çalışmak, belirli bir hedef kitle, hedef ve işlevsellik ile Sketch'te bir tasarım oluşturun

Ortak Tasarım Standartlarının Temelini Atmak
Atomik tasarım ilkeleri
Marka / Kullanıcı Arayüzü ayrımını köprüleme (marka Standartlarına karşı Stil Kılavuzları, tasarım karmaşasını azaltmak için her biri nasıl kullanılır)
El ele çalışması
Tasarımdan başlayarak, kullanıcı arayüzünün sitenin başka bir yerinde yeniden kullanılabilir olması muhtemel kısımlarını ve bu tasarıma özgü kısımları belirleyin.
Sketch kullanarak, ilk egzersizinizden marka bileşenleri oluşturmak için sembollerden ve paylaşılan stillerden yararlanın
Demonstrate how those components might work in a few different contexts

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön