Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Hizmetkâr liderlik, liderlik ettiğiniz insanları güçlendirmek ve onlara hizmet etmek için sürekli bir çabadır! Hizmetkâr liderler, eğlenirken ve organizasyonun en hayati kaynağı olan insanlarla ilgilenirken organizasyonlarını daha uzağa gitmeye, daha yükseğe ulaşmaya ve daha hızlı Gelişmeye zorlar. Her zaman insanlarla ilgilenerek alt çizgiyi ilk ele alma fikri, geleneksel "komuta ve kontrol" yönetim tarzının çok ötesinde liderlik becerileri gerektirir. Bu kurs boyunca, liderlik ettiğiniz kişiler için hizmetkar ve gerçek varlık olmak için gereken en kritik becerileri öğrenecek ve uygulayacaksınız!

Neler Öğreneceksiniz

Çalışan bağlantısının kesilmesinin yüksek maliyetlerini ve dezavantajlarını ve geleneksel komuta ve kontrol yönetimini açıklamayı,

Hizmetkar Liderliğin çoğu durumda neden daha etkili olduğunu tartışmayı,

Hizmetkar Liderlerin ve Yüksek Performanslı Takımların özelliklerini tanımlamayı,

İçinizdeki az gelişmiş Hizmetkâr Liderliğin özelliklerini tanımlamayı,

Az gelişmiş Hizmetkar Liderlik Özelliklerini iyileştirmek için bir plan tasarlamayı,

Farklı ekip olgunluk düzeylerini ve her düzeyde hizmetkâr liderin rolünü açıklamayı.

Eğitim İçeriği

Neden Bu Şekilde Liderlik Etmelisiniz?
Çalışan Ayrılmasının Yüksek Maliyeti
Ayrılma İşaretleri
Bağlantıyı Kesmenin En Önemli Nedenleri
Komuta Kontrol Yönetiminin Gizli Maliyetleri
Takım Kavramı
Tam Değer Akışlarını Görmek
Çapraz İşlevli Takımlar
Yüksek Performanslı Takımların Özellikleri

Kendi Kendini Örgütleyen Ekibe Rehberlik Etmek
Yönetime Karşı Liderlik
Hizmetkar Liderlik
Hizmetkar Liderlik nedir?
Örgütsel Hiyerarşi
Hizmetkâr Lider Ters Hiyerarşi
Gerçek Dünya Hizmetkar Liderleri -
Hizmetkar Lider Karakteristikleri
Liderlerin Etkinliğini Ölçmek
Hizmetkar Liderlik Değerlendirmesi - Kendinizi Değerlendirmek

Takım Geliştirme
Takım Olgunluk Aşamaları
Bu Aşamalarda Hizmetkar Lider Rolleri
Karşılama, Güven Oluşturma
Organizasyonun Misyonunu ve Değerlerini Anlayın
Takımın Ateşleme Amacını Belirlemek!
Takım Normlarını Oluşturun
Öz Örgütlenmeyi Teşvik Etmek ve Liderlik Etmek
Tüm Takım Sorumluluğu Oluşturun

Kolaylaştırma
Etkileşim ve İnovasyon için Toplantılar ve Çalıştaylar Tasarlamak
Kolaylaştırıcı Toplantılar
Kolaylaştırıcı Planlama Çalıştayları
Sürekli Öğrenmeyi Kolaylaştırmak

Koçluk ve Mentorluk
Güçlü Sorular
Takım Koçluğu
Koçluk Bireyleri

İşlevsel Olmayan Davranışı ve Çatışmayı Ele Alma
İşlevsiz mi Değil mi?
Çatışma çözümü
Çatışmayı Çözmek İçin Örnek Teknikler
İstenmeyen Davranışı Düzeltme
Net Gelişim ve Büyüme Hedefleri Belirleme
Ekip Üyeleri Arasında Güven Oluşturmak
İletişimi Geliştirme
Bariyer Avcısı Olun!

Sonraki Adımlar
Hizmetkâr Lider Olmak İçin Başkalarına Koçluk Yapmak
Sonraki Adımlar

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön