Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

İleri Düzey Crystal Reports eğitim, son derece özelleştirilmiş raporları başarılı bir şekilde oluşturmak için ihtiyaç duyulan SQL sorgusu yazma, işlev yazma ve coğrafi haritalama becerilerini amaçlar.

Hedefler:

 • SQL ile çalışmayı

 • Daha fazla gelişmiş işlev kullanmayı

 • Coğrafi haritalama ile çalışmayı

Topics:

 • Giriş

 • Crystal Reports İncelemesi

  • Temel Rapor Oluşturmanın İncelenmesi

 • SQL ile çalışmak

  • SELECT İfadesi

  • WHERE Maddesi

  • WHERE Cümlesi ile Filtreleme

  • The ORDER BY Clause

  • Joins

  • Tabloları Birlikte Birleştirme

  • SQL Komutları

  • SQL İfadeleri

 • Gelişmiş işlevler

  • Değerlendirme Süresi İşlevleri

  • Değişkenlerle Çalışma

  • Döngüler için

  • Döngüler Yaparken

  • Değişkenler ve Döngülerle Çalışma

 • Coğrafi Haritalama

  • Coğrafi Haritalar

  • Harita Temelleri

  • Coğrafi Grafik Ekleme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön