Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Digital Vizyon Akademi'nin İleri Seviye Flutter eğitimi, temel ve sağlam Flutter uygulamalarını başarılı bir şekilde oluşturmak için gereken uygulamalı programlama becerilerini sağlar.

Dart programlama dilini kullanmayı, Flutter'da hata ayıklamayı, özel widget'lar oluşturmayı, bir ekran düzenini ve hareketlere yanıt vermeyi amaçlar.

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar aşağıdakilerin nasıl yapıldığını öğreneceklerdir:

• Dünyadaki 5 milyar iOS / Android cep telefonunun herhangi birinde ve ayrıca tarayıcı ve masaüstü ortamlarında çalışacak bir çapraz platform uygulaması yazmayı

• Flutter uygulamaları geliştirmeyi ve hata ayıklamayı

• Flutter uygulamalarında Dart programlama dilinin zarafetinden yararlanmayı

• Temaları ve stilleri uygulamayı

• Özel widget'lar yazmayı

• Dokunma, kaydırma gibi hareketlere yanıt vermeyi

• Uygulamaların düzenini duyarlı bir şekilde hassas bir şekilde kontrol etmeyi

• Kullanıcılardan form veri girişini işlemeyi

• Gezinme, menüler ve sekmelerle çoklu ekran uygulamaları yapmayı

• Çevrimiçi bir RESTful API'den veri okumak ve yazmak için Flutter'ı kullanmayı

• 3. taraf kitaplıkları bulmayı ve dahil etmeyi

Eğitim İçeriği

Giriş

Hello Flutter
Flutter nedir?
Neden Flutter?
Diğer seçenekler
Yerel çözümler

Dart Diline Genel Bakış
Dart nedir?
Beklenen özellikler - Dart Cheatsheet
Veri türleri, Diziler / listeler
Sınıflar
Koşullar ve döngüler
Dart hakkında beklenmedik şeyler
Çıkarım türü
final ve sabit
$ İle dize enterpolasyonu
Yayılma operatörü
Harita <foo, bar>
Fonksiyonlar nesnelerdir
Büyük ok / Şişman ok
Adlandırılmış işlev parametreleri
"Yeni" ve "bu" atlanıyor.
Sınıf yapıcı parametresi kısaltması
Özel sınıf üyeleri
Mixins
Kaskad operatörü (..)
Aşırı yükleme yok
Adlandırılmış yapıcılar

Flutter'da Geliştirme
Flutter araç zinciri
Flutter SDK
IDE'ler
IDE Geliştirme Araçları
Emülatörler
Araçları güncel tutmak
Flutter geliştirme süreci
Uygulamayı ve dosyaları iskele
Uygulamanızı çalıştırma

Her Şey Widget'tır
Kod olarak kullanıcı arayüzü
Yerleşik Flutter widget'ları
Değer widget'ları
Düzen widget'ları
Gezinme widget'ları
Diğer aletler
Durum bilgisi olmayan pencere öğeleri nasıl oluşturulur
Widget'ların anahtarları vardır
Widget'ınıza bir değer iletme
Durum Bilgisi İçermeyen ve Durum Bilgili pencere öğeleri
Peki hangisini yaratmalıyım?

Değer Widget'ları
Metin widget'ı
Simge widget'ı
Görüntü widget'ı
Gömülü görüntüler
Ağ görüntüleri
Bir görüntüyü boyutlandırma
Giriş widget'ları
Metin alanları
Form widget'larını bir araya getirme
Form widget'ı
FormField widget'ı
Büyük bir Form örneği

Hareketlere Yanıt Verme
Meet the button family
RaisedButton
FlatButton ve IconButton
FloatingActionButton
CupertinoButton
Reddedilebilir
Özel widget'larınız için özel hareketler
Uzun basışa tepki
Yeni bir öğe eklemek için sıkıştırma
Sola veya sağa kaydırma
Hareket alanı

Widget'larınızı Yerleştirme
Tüm sahneyi düzenlemek
MaterialApp widget'ı
The Scaffold widget
AppBar widget'ı
SafeArea widget'ı
SnackBar widget'ı
Flutter bir widget'ın boyutuna nasıl karar verir?
The dreaded “unbounded height” error
Flutter'ın düzen algoritması
Widget'ları diğerlerinin yanına veya altına yerleştirmek
Widget'larınız asla sığmayacak!
Ya fazladan boşluk varsa?
mainAxisAlignment
crossAxisAlignment
Genişletilmiş widget
Ya yeterli alan yoksa?
ListView widget'ı
Kapsayıcı gereci ve kutu modeli
Bir Kap içinde hizalama ve konumlandırma
Peki bir Konteynerin boyutunu nasıl belirlersiniz?
Özel düzen widget'ları
Yığın widget'ı
GridView widget'ı
Tablo widget'ı

Gezinme ve Yönlendirme
Yığın gezinme
İleri ve geri gitme
Bir sahne kapandıktan sonra sonuç alın
Çekmecede gezinme
Çekmece widget'ı
Çekmecenin doldurulması
Sekmede Gezinme
TabController
TabBar ve Sekmeler
İletişim kutusu widget'ı
showDialog () ve AlertDialog
İletişim Kutulu Yanıtlar
Gezinme yöntemleri birleştirilebilir

Pencere Öğelerini Stilize Etme
Flutter Tarzlarında Düşünmek
Renkler hakkında bir kelime
Metnin Stilini Ayarlama
Yazı stili
Özel yazı tipleri
Konteyner dekorasyonları
Kenarlık
BorderRadius
BoxShape
Widget'ları istifleme
Konumlandırılmış widget
Kart gereci
Temalar
Tema özelliklerini uygulama

Yönetim Devleti
Devlet nedir?
StatefulWidget'ta neler var?
Devletle ilgili en önemli kural!
Belirtilen geçme
Durum yedeklemesini kaldırma
Devlet yönetimine bir örnek
Devleti ne zaman kullanmalıyız?
Gelişmiş durum yönetimi
DevralınanWidget
BLoC
ScopedModel
Kancalar
Sağlayıcı
Redux

Flutter Uygulamanız Dosyalarla Çalışabilir
Flutter uygulamanıza kitaplıklar dahil etme
Bir kütüphane bulmak
Pubspec.yaml dosyasına ekleniyor
Kitaplığı içe aktarma
Kitaplığı kullanma
Futures, async ve wait
Why would it wait?
Await
Async
Uygulamanıza bir dosya eklemek
Bir dosya yazmak
Ve okuyorum!
JSON kullanma
Uygulamanızın belleğini JSON'a yazma
JSON'u belleğe okuma
Paylaşılan Tercihler
Tercihleri ​​yazmak için
Tercihleri ​​okumak için

HTTP ile RESTful API Çağrıları Yapma
API isteklerinin çeşitleri
HTTP GET veya DELETE isteği yapmak
HTTP PUT, POST veya PATCH isteğinde bulunma
Widget'lara HTTP yanıtları
Brute force – The easy way
FutureBuilder - Temiz yol
Kesin yazılmış sınıflar
Bir işletme sınıfı oluşturun
FromJSON () yöntemi yazın
Nesneyi hidratlamak için fromJSON () kullanın
Büyük bir örnek
Flutter'da bir GET isteği
Flutter'da bir DELETE isteği
Flutter'da bir POST ve PUT isteği

Firebase'i Flutter ile kullanma (izin verilen süre)
Firebase ile tanışın
Cloud Firestore
Bulut İşlevleri
Doğrulama
Firebase'in kendisini kurma
Firebase projesi oluşturma
Veritabanının oluşturulması
Bir iOS uygulaması oluşturma
Bir Android uygulaması oluşturma
FlutterFire eklentileri ekleme
Firestore'u kullanma
Bir koleksiyon almak için
Sorgulamak
Yükseltmek için
Silmek
Buradan nereye gidilir

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön