Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

İleri Seviye HTML5 Geliştirme eğitimi, katılımcılara HTML5 becerilerini bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyaç duydukları her şeyi öğretir.

Hedefler:

• Bir cihazın pilinin şarj durumunu öğrenmeyi

• Dokunma duygusu ile son kullanıcıların dikkatini çekmeyi

• Web tarayıcısının dışında görünen son kullanıcı bildirimlerini göndermeyi

• Cihazın fiziksel yönüne dokunmayı

• Web sayfanızın bölümlerini son kullanıcı tarafından düzenlenebilir hale getirmeyi

• Web sayfasının bölümlerini, kullanıcıların tüm ekranını kaplayacak şekilde görüntülemeyi

• Ses tanıma ve konuşma sentezini uygulamayı

• Yeni medya unsurlarından (ses ve video) yararlanmayı

• Yeni <form> öğeleri ve nitelikleriyle çalışmayı

• WebStorage API ile çalışmayı

• Farklı bir etki alanından web sayfaları dahil olmak üzere web sayfalarından mesaj göndermeyi ve almayı

• HTML öğelerini verilerle ilişkilendirmeyi

• Web sayfasındaki herhangi bir nesneyi sürüklenebilir yapmayı

• XMLHttpRequest (XHR) düzey 2'nin yeni özelliklerini kullanmayı

• WebSocket özelliği ile istemciden sunucuya tam çift yönlü bağlantılar açmayı

• Sunucu ve istemci arasında tek yönlü kanallar oluşturmayı

• <canvas> öğesi ile bir 2B çizim yüzeyi oluşturmayı ve JavaScript ile tuval üzerinde "çizim" yapmayı

• Uygulamalarınızda coğrafi konum bilgilerini kullanmayı

• Web uygulamalarınızın performansını artırmak için web çalışanlarını kullanmayı

Topics:

 • BatteryStatus API

  • BatteryStatus API neden kullanılıyor?

  • BatteryStatus API nasıl çalışır?

  • BatteryStatus API

  • BatteryStatus API yöntemleri

  • BatteryManager özellikleri

  • BatteryManager olayları

  • Tarayıcı desteği

 • Titreşim API'si

  • Titreşim API'sini neden kullanmalısınız?

  • Titreşim API'si nasıl çalışır?

  • Titreşim yöntemleri

 • Bildirimler API'si

  • Bildirimler API'sini neden kullanmalısınız?

  • Notifications API nasıl çalışır?

  • Bildirimler API'si

  • Bildirim nesnesi nitelikleri

  • Bildirim olayları

  • Bildirim API yöntemleri

 • DeviceOrientation Event API

  • DeviceOrientation API neden kullanılır?

  • DeviceOrientation Event API

  • DeviceOrientation olayları

  • DeviceOrientation Event API nasıl çalışır?

  • DeviceOrientation

  • DeviceMotion

  • DeviceOrientation Event API

 • Tam ekran API

  • Neden Tam Ekran API'sini kullanmalı?

  • Tam Ekran API

  • Tam ekran API yöntemleri

  • Tam ekran API özellikleri

  • Tam ekran API etkinlikleri

  • Tam ekran görünümüyle ilgili notlar

 • Konuşma API'leri

  • Konuşma Tanıma ve Konuşma Sentezi

  • Konuşma sentezi

  • SpeechUtterance nesnesi

  • SpeechUtterance nesne özellikleri

  • SpeechUtterance nesne olayları

  • Konuşma tanıma

 • HTML5 Medya öğeleri ve API

  • Ses ve video

  • Medya unsurları

  • Yeni unsurlar ne için kullanılıyor?

  • Yeni medya öğeleri için tarayıcı desteği

  • <audio> öğe öznitelikleri

  • <video> öğe öznitelikleri

  • Tarayıcı desteği <video>

  • Tarayıcı desteği Ogg / Theora video formatı *

  • Tarayıcı desteği WebM / VP8 video formatı *

  • Tarayıcı desteği MPEG-4 / H.264video formatı *

  • Tarayıcı desteği ses codec'i

  • Bu yeni unsurları ne zaman kullanırım?

  • Video ve Ses API'leri

  • Video / ses yöntemleri

  • Video / ses nesnesi özellikleri

  • Video / ses nesnesi olayları

 • Formlar / Kısıtlama Doğrulama API'si

  • Yeni form giriş türleri

  • Yeni giriş türleri nelerdir?

  • Giriş öğeleri için yeni nitelikler

  • Yeni form öğeleri

  • Yeni unsurları ne zaman kullanırım?

  • Yer tutucu özelliği

  • Otomatik tamamlama özelliği

  • Otomatik odaklama özelliği

  • Liste özelliği ve veri listesi öğesi

  • Yazım denetimi özelliği

  • HTML5 form doğrulama

  • Varsayılan doğrulamanın gerçekleşmesini önleme

  • Kısıtlama Doğrulama API'si

  • Form özellikleri

  • Form kontrol yöntemleri

  • Form geçerliliği ve geçerliliği kontrol eder

 • WebStorage API

  • WebStorage API için tarayıcı desteği

  • WebStorage API

  • Depolama Nesnesi

  • Ne zaman

  • Çerezler, oturum depolaması ve yerel depolama

 • Web Mesajlaşma API'si

  • Web mesajlaşmasının postMessage () yöntemi

  • Etki alanları arasında güven tesis etmek

  • Köken

  • Kaynaklar arası kaynak paylaşımı nedir?

  • CORS desteği ve sunucu

  • Bağlantı noktaları ve kanal mesajlaşma

  • MessagePort yöntemleri

  • Message olay nesnesi özellikleri

 • Veri Kümesi API'si

  • veri- * sözdizimi kuralları

  • Veri kümesi API'si

 • Sürükle ve Bırak API

  • Sürükle ve bırak nedir?

  • Sürükle ve bırak ne için kullanılır?

  • Sürükle ve bırak için tarayıcı desteği

  • Sürükleyip bırakmayı anlama

  • Sürüklenebilir nitelik

  • Veri "yükü" ile sürükleyip bırakın

  • Olayları sürükleyin

  • Olayları bırak

 • XMLHttpRequest Seviye 2 API'si

  • Hedefler

  • XMLHTTPRequest nesnesi

  • XHR API

  • XHR ne için kullanılır?

  • XHR seviye 2'nin faydaları

  • XHR nesnesi: readyState özelliği

  • XHR nesnesi

  • XHR nesnesi: Olaylar

  • XHR Nesnesi: Yöntemler

  • XHR nesnesi: Özellikler

 • Web Yuvaları API'si

  • HTTP

  • WebSocket özellikleri

  • WebSocket olay işleyicileri

  • WebSocket yöntemleri

  • WebSocket API ile bir WebSocket sunucusu kullanma

 • Sunucu tarafından gönderilen Etkinlikler API'si

  • Sunucu mesajları

  • EventSource Oluşturma

  • EventSource özellikleri

  • EventSource olayları

  • Sunucu tarafından gönderilen olayların avantajları

  • Sunucu tarafından gönderilen olayların dezavantajları

  • Sunucu tarafından gönderilen olayların özeti

 • Canvas API

  • Yeni unsurlar neler?

  • Canvas API'yi neden kullanmalısınız?

  • Tuval hızlı özeti

  • Yeni Canvas API için kullanımlar

  • Canvas Demoları

 • Coğrafi Konum API'si

  • Geolocation API ne için kullanılır?

  • Coğrafi Konum için tarayıcı desteği

  • Coğrafi Konum API'si

  • Coğrafi konum nesne yöntemleri

  • Nesne özelliklerini konumlandırma

  • Konum arayüz özellikleri

 • Web Çalışanları API'si

  • Web Çalışanları tarafından kullanılabilen özellikler

  • Neden Web Çalışanları kullanılıyor?

  • Web Çalışanları ne zaman kullanılmalıdır?

  • Web Çalışanları nasıl çalışır?

  • Web Çalışanı API'si

  • AbstractWorkerk arabirim özellikleri

  • WorkerGlobalScope nesnesi

  • WorkerGlobalScope nesne özellikleri

  • WorkerGlobalScope nesne yöntemleri

  • WorkerGlobalScope etkinlikleri

  • Web Çalışanları için tarayıcı desteği

  • Web Çalışanı Türleri

  • Özel çalışan

  • Paylaşılan Çalışan

  • Paylaşılan Çalışanlar Yaratmak