Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

SQL Veri Ambarı Uygulama Eğitimi, katılımcılara bir iş zekası çözümünü desteklemek için bir veri ambarı platformunun nasıl uygulanacağını öğretir. Katlımcılar, Microsoft SQL Server ve Azure SQL Veri Ambarı ile bir veri ambarı oluşturmayı, SQL Server Entegrasyon Hizmetleri ile ETL'yi (Ayıkla, Dönüştür ve Yükle) uygulamayı ve SQL Server Veri Kalitesi Hizmetleri ve SQL Server Master ile verileri doğrulamayı ve temizlemeyi öğrenir.

Hedefler:

 • Bir veri ambarı çözümünün temel unsurlarını

 • Bir veri ambarı oluşturmak için temel donanım hususlarını,

 • Bir veri ambarı için mantıksal bir tasarım uygulamayı,

 • Bir veri ambarı için fiziksel bir tasarım uygulamayı,

 • Sütun deposu dizinleri oluşturmayı,

 • Azure SQL Veri Ambarı Uygulaması yapmayı,

 • SSIS'in temel özelliklerini,

 • SSIS kullanarak bir veri akışı uygulamayı,

 • Görevleri ve öncelik kısıtlamalarını kullanarak kontrol akışını uygulamayı,

 • Değişkenleri ve parametreleri içeren dinamik paketler oluşturmayı,

 • SSIS paketlerinde hata ayıklamayı,

 • Bir veri çıkarma çözümü uygulamayı,

 • Veri Kalitesi Hizmetlerini Uygulamayı,

 • Bir Ana Veri Hizmetleri modeli uygulayımayı,

 • SSIS'i genişletmek için özel bileşenleri nasıl kullanabileceğinizi,

 • SSIS projelerini dağıtmayı,

 • İş zekası ve yaygın iş zekası senaryolarını öğrenebilirsiniz.

Topics:

 • Veri Ambarlamaya Giriş

  • Veri Ambarına Genel Bakış

  • Bir Veri Ambarı Çözümü için Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Veri Ambarı Altyapısını Planlama

  • Veri Ambarı Oluşturmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Veri Ambarı Referans Mimarileri ve Araçları

 • Veri Ambarı Tasarlama ve Uygulama

  • Veri Ambarı İçin Mantıksal Tasarım

  • Veri Ambarı için Fiziksel Tasarım

 • Columnstore Dizinleri

  • Columnstore Dizinlerine Giriş

  • Columnstore Dizinleri Oluşturma

  • Columnstore Dizinleri ile Çalışma

  • Azure SQL Veri Ambarı Uygulama

   • Azure SQL Veri Ambarı'nın Avantajları

   • Azure SQL Veri Ambarı Uygulama

   • Azure SQL Veri Ambarı Geliştirme

   • Azure SQ Veri Ambarı'na Geçiş

 • Bir ETL Çözümü Oluşturma

  • SSIS ile ETL'ye Giriş

  • Kaynak Verileri Keşfetme

  • Veri Akışını Uygulama

 • Bir SSIS Paketinde Kontrol Akışı Uygulama

  • Kontrol Akışına Giriş

  • Dinamik Paketler Oluşturmak

  • Kapsayıcıları Kullanma

 • SSIS Paketlerinde Hata Ayıklama ve Sorun Giderme

  • SSIS Paketinde Hata Ayıklama

  • SSIS Paketi Etkinliklerini Günlüğe Kaydetme

  • SSIS Paketindeki Hataları Yönetme

 • Bir Veri Çıkarma Çözümü Uygulama

  • Artımlı ETL'ye Giriş

  • Değiştirilmiş Verileri Çıkarma

  • Değiştirilmiş verileri yükleme

  • Zamansal Tablolar

 • Veri Kalitesini Zorunlu Kılma

  • Veri Kalitesine Giriş

  • Verileri Temizlemek için Veri Kalitesi Hizmetlerini Kullanma

  • Verileri Eşleştirmek için Veri Kalitesi Hizmetlerini Kullanma

 • Ana Veri Hizmetlerini Kullanma

  • Ana Veri Hizmetleri Kavramları

  • Ana Veri Hizmetleri Modelini Uygulama

  • Ana Verilerin Yönetilmesi

  • Ana Veri Merkezi Oluşturma

 • SQL Server Entegrasyon Hizmetlerini (SSIS) Genişletme

  • SSIS'de Özel Bileşenleri Kullanma

  • SSIS'de Komut Dosyası Kullanma

 • SSIS Paketlerini Dağıtma ve Yapılandırma

  • SSIS Dağıtımına Genel Bakış

  • SSIS Projelerini Dağıtma

  • SSIS Paket Yürütmesini Planlama

 • Bir Veri Ambarında Veri Tüketimi

  • İş Zekasına Giriş

  • Raporlamaya Giriş

  • Veri Analizine Giriş

  • Azure SQL Veri Ambarı ile Verileri Analiz Etme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön